Masterclass Letter of Credit

Masterclass Letter of Credit PDF

Wilt u een betaling onder het L/C zonder voorbehouden en zonder vertragingen? Een beperking van de bankkosten? Om het maximale rendement te behalen is het van belang om het gehele proces binnen eigen organisatie eerst goed in kaart te brengen. Tijdens de Masterclass Letters of Credit kijkt u kritisch hoe het L/C proces binnen uw bedrijf is georganiseerd. U weet dan wie (Finance, Logistiek, Customer Service of Sales) wanneer actie moet ondernemen om tot het hierboven genoemde resultaat te komen.
Tevens hoort u vanuit de praktijk hoe de contractonderhandelingen gaan en hoe het klanten contact tot een eerste L/C shipment verloopt. Tevens worden er een aantal artikelen uit de publicatie UCP 600 uitgelicht die voor u als exporteur van belang zijn om te weten. Ook wordt er aandacht besteed aan de werkwijze en bijzondere vormen van een Letter of Credit en wat een "stille confirmatie" precies inhoudt.
U ontvangt naast de editie UCP 600, ook de publicatie ISBP (International Standard Banking Practice), een uitgebreide gids voor behandeling en onderzoek van de handelsdocumenten onder documentaire kredieten.

Programma onderwerpen
- De Incoterms 2010 en de L/C
- Confirmatie van L/C
- Vormen van L/C’s
- Regelgeving UCP600 en ISBP
- Financiële Paragraaf
- Uitspraken ICC en NL vereniging van banken
- Compliance
- Kredietverzekering
- Cases en eigen L/C flow chart

Doelgroep 

Deze training is speciaal ontwikkeld voor personen die minimaal 3 jaar ervaring hebben met Letters of Credit en een verdiepingsslag willen maken.

Resultaat 

U versterkt uw (onderhandelings)positie als exporteur in relatie tot uw koper en uw bank.

Cursusdata 
BegindatumDuurLocatiePrijs
7 november 20171 dagUtrechtNiet-leden: €600,00
Leden: €480,00