Masterclass Leveranciersverklaringen

De leveranciersverklaring; een simpel A4tje maar toch is het een officieel bewijsstuk voor de afgifte van preferentiële documenten en verklaringen zoals het EUR 1 document en de factuurverklaring. Daarnaast bestaan er verschillen in de diverse oorsprongsbepalingen waardoor de afgifte van één leveranciersverklaring voor alle landen vaak niet juist is. Dit brengt een aansprakelijkheidsrisico met zich mee. Foutief gebruik van een leveranciersverklaring wordt aangemerkt als economisch delict.

In de leveranciersverklaring wordt ook gevraagd of er cumulatie is toegepast. In de meeste gevallen wordt hier ontkennend op geantwoord. Maar waarom is er geen cumulatie toegepast en wat levert het voor u op indien deze handelingen of bewerkingen wel worden toegepast. Wellicht zijn er dan meer mogelijkheden om preferentiële documenten af te geven. Kortom een simpel formulier met lastige vragen en soms verstrekkende gevolgen. Om verantwoord met deze materie om te gaan is dus diepgaande kennis vereist.

Doelgroep 

Alle personen die (mede) verantwoordelijk zijn voor het douane- en oorsprongsbeleid. U bent bekend met het begrip oorsprong (preferentieel en niet-preferentieel) tariefpost en de leveranciersverklaring in het algemeen.

Resultaat 

U heeft diepgaande kennis van de leveranciersverklaring en weet deze op alle onderdelen te toetsen. Hierdoor kunt u de risico's door onjuiste afgifte of onjuiste acceptatie minimaliseren.

Cursusdata 
BegindatumDuurLocatiePrijs
31 oktober 20171 middagUtrechtNiet-leden: €399,00
Leden: €319,20