Opleiding Manager Customs & Trade Affairs (MCTA) Fase 1

De Manager Customs and Trade Affairs (MCTA) is enerzijds een vakinhoudelijk expert op het gebied van douane en trade compliance en anderzijds is hij (proces) manager/bewaker. Een goede MCTA weet dan ook beide rollen professioneel in te vullen, zijn balans te vinden tussen deze rollen en op adequate wijze deze brugfunctie binnen zijn organisatie te vervullen.

De hernieuwde opleiding MCTA fase 1 verbindt deze twee rollen en stelt u in staat vanuit uw inhoudelijke expertise op het gebied van douane en trade compliance in- en externe klanten te adviseren en te informeren over de te volgen strategie voor internationaal handelsverkeer en bestaande processen te verbeteren en nieuwe processen op te zetten en te implementeren. De hernieuwde opleiding is ontstaan door de nauwe samenwerking van EVO en Fenedex.

Om dit voor elkaar te krijgen maakt u gebruik van uw brugfunctie tussen de verschillende afdelingen zoals: Import, Export, Customer Service, Sales, Finance en Administratie. Bovendien ondersteunt u de afdeling Logistiek/Supply Chain Management.

Programma

MCTA fase 1 heeft een praktijkgerichte insteek: de deelnemer kan het geleerde direct toepassen in zijn praktijk. De opdrachten, informatieve bronnen en interactieve lessen zorgen er voor dat de deelnemer zich de stof eigen maakt en al snel een meerwaarde van de opleiding ervaart binnen het uitvoeren van zijn functie als (aankomend) MCTA.

De inhoud van de lessen zijn vormgegeven naar aanleiding van een MCTA-functieprofiel dat tot stand gekomen is op basis van input uit het bedrijfsleven. Alle kennis en vaardigheden uit het functieprofiel komen in de opleiding aan bod.

Dit heeft geresulteerd in een programma waarin de volgende expertisegebieden aan bod komen:

Douane
Trade Compliance
Logistiek & Bedrijfskunde
ICT

Waarom MCTA bij EVO-Fenedex?

De voordelen van de vernieuwde opleiding op een rij:

MCTA is de enige opleiding in Nederland die je praktisch en theoretisch voorbereidt op een volgende stap in je carrière
De opleiding MCTA is ontwikkeld in co-creatie: door Managers Customs bij expediteurs en bedrijfsleven, door docenten en door oud-leerlingen
EVO biedt het netwerk Customs & Trade Affairs, waardoor je collega’s ontmoet en kennis up-to-date houden gegarandeerd blijft
EVO is een vereniging en is daardoor onafhankelijk en wil in elke kennisoverdracht en advies zonder winstoogmerk onze leden verder helpen om belemmeringen weg te nemen

Doorlopende leerlijn
Deze opleiding maakt deel uit van de doorlopende leerlijn: Basisopleiding Declarant, Vakopleiding Declarant, Import- Export Specialist, MCTA.

Afstuderen
Het post-HBO traject wordt daarna afgesloten door het schrijven en verdedigen van een scriptie MCTA fase 2.

Na het met goed gevolg afsluiten van fase 2 ontvangen de deelnemers het post-hbo-diploma Manager Customs & Trade Affairs dat wordt afgegeven door de Stichting Post HBO Nederland. Dit post-hbo diploma staat binnen en buiten de logistieke sector zeer goed aangeschreven!

Doelgroep 

MCTA fase 1 is bedoeld voor (aankomend) managers in het verladend bedrijfsleven of bij een logistiek dienstverlener die zich bezig houden met in- en uitvoervraagstukken en veelvuldig contact hebben met de verschillende afdelingen en strateg

Resultaat 

In staat zijn douaneprocessen te doorgronden en de verantwoordelijkheid voor alle douaneprocessen binnen zijn organisatie op zich te nemen, rekening houdend met de belangen van andere afdelingen en regelgeving op het gebied van douane en tr

Cursusdata 
BegindatumDuurLocatiePrijs
7 september 201727 avondenUtrechtNiet-leden: €7.450,00
Leden: €5.885,50
19 september 201727 avondenEindhovenNiet-leden: €7.450,00
Leden: €5.885,50