Training Export Control

Training Export Control PDF

Het doel van deze training is om bedrijven op een praktische wijze inzicht te geven in de verplichtingen verbonden aan de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen.

De Technologische Industrie produceert een veelheid aan hoogwaardige producten, waaronder (onderdelen van) zogenaamde strategische goederen. Onder strategische goederen vallen militair materieel en goederen voor tweeërlei gebruik, ook wel 'dual-use goederen' genoemd (zoals nachtkijkers, sensoren en elektronica).

Bedrijven die deze goederen exporteren of doorvoeren, moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Deze zijn gebaseerd op verschillende internationale overeenkomsten. Daarnaast wordt de export naar sommige landen beperkt door sancties, bijvoorbeeld t.a.v. Iran, Syrië en Sudan. De consequenties van het niet voldoen aan de regelgeving kunnen vergaande gevolgen hebben. Financieel, maar ook t.a.v. de bedrijfsreputatie. De wetgeving, controlelijsten en de vergunningaanvraag vormen een complex geheel, waarbij diverse instanties betrokken zijn.

Doelgroep 

Personen die (mede) verantwoordelijk zijn voor het beleid /uitvoering van export controle, het classificeren van goederen en het opzetten van een export compliance systeem.

Resultaat 

Aan het einde van de dag heeft u voldoende handvatten om binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan met het (verder)opzetten van (interne) procedures m.b.t. exportcontrole en sanctiebeleid.

Cursusdata 
BegindatumDuurLocatiePrijs
16 november 20171 dagNijkerkNiet-leden: €449,00
Leden: €359,20