Workshop Het Sales Contract en de Letter of Credit

Workshop Het Sales Contract en de Letter of Credit PDF

Een Letter of Credit (L/C) als betalingsinstrument kan een uitkomst bieden als u uw handelspartner onvoldoende kent of wanneer u gaat zakendoen met een economisch minder stabiel land. U kunt dan een L/C als voorwaarde stellen tijdens de onderhandelingen met uw afnemer. Echter, het is van belang om rekening te houden met verschillende risico's die zich kunnen voordoen. Het eerste risico moment is al bij het opstellen van de contractvoorwaarden tussen de afnemer en de leverancier. Het is daarom belangrijk, alvorens u “de deal” sluit, om uw onderhandelingspositie te bepalen en mogelijke handelsrisico's in kaart te brengen.
Tijdens deze middag hoort u in een korte tijd waarmee u rekening dient te houden bij het gebruik van een L/C als betalingsinstrument, zodat u straks minder afhankelijk bent van andere partijen. Ook zaken als waar zitten de 'bottlenecks' en de L/C in relatie met leveringscondities komen ook aan de orde tijdens deze praktijkgerichte workshop.
Tevens wordt u zelf aan het werk gezet door middel van een interactief spel tussen enerzijds leverancier en afnemer en anderzijds de bank van de leverancier en de bank van de afnemer. Het doel is het eens te worden over de voorwaarden en eisen binnen en letter of credit (L/C). Samen werkt u naar de optimale oplossing voor beide partijen.

Doelgroep 

Export directeuren en export (area/sales) managers die verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van het verkoopcontracten met buitenlandse afnemers.

Resultaat 

De deelnemer is in staat om in een vroeg stadium de risico's te analyseren alvorens hij/zij het verkoopcontract overeenkomt.

Cursusdata 
BegindatumDuurLocatiePrijs
13 december 20171 middagZwolleNiet-leden: €399,00
Leden: €319,20