Actieve veredeling 2016

Uitgave: 
globe magazine, januari 2016
Auteurs: 
Annemie Morbee
Actieve veredeling 2016

De invoering van de nieuwe Europese douanewetgeving (UCC) op 1 mei 2016 voorziet enkele wijzigingen in het economisch douanestelsel 'actieve veredeling'. Wij sommen ze even voor u op.

De term 'economische douaneregeling' wordt vervangen door 'speciale procedures'. De wettelijke bepalingen van douaneregeling actieve veredeling worden in grote lijnen samengevoegd met deze van 'behandeling onder douanetoezicht', waardoor deze laatste regeling wordt afgeschaft.

Een tweede belangrijke wijziging die voor de meeste speciale procedures zal gelden, is de verplichte financiële borgstelling. Vermindering of vrijstelling van borgstelling kan toegekend worden indien een bedrijf AEO-gecertificeerd is. Een AEO-certificaat is trouwens in de nieuwe Europese douanewetgeving een bijzondere plus.

De mogelijkheid om als onderneming te kiezen voor een terugbetaling van de invoerrechten, vervalt in de nieuwe wetgeving. Vanaf 2016 geldt nog enkel de schorsingsregeling. Op zich niet slecht, want de terugbetaling bracht een hele administratieve rompslomp met zich mee en de uitbetaling liet behoorlijk lang op zich wachten. Het enige voordeel bij deze regeling was dat je geen financiële borg diende te stellen. Vanaf 2016 dus wel, wat in lijn ligt met de algemene bepalingen van het UCC inzake borgstelling.

Veruit de belangrijkste wijziging in deze regeling is het feit dat de exportverplichting vervalt. In de huidige regeling moet de vergunninghouder de intentie kunnen aantonen om de goederen na veredeling te exporteren. In de nieuwe regeling is het voldoende indien de (basis)producten uit een niet-EU land worden ingevoerd om binnen de EU veredeld te worden. Een logisch gevolg is dat de compenserende interest (de som die de vergunninghouder moest betalen indien hij de veredelde goederen in het vrije verkeer bracht) wordt afgeschaft.

Europa voorziet voor de definitieve invoering van deze regeling een overgangsperiode van drie jaar, tijdens dewelke bedrijven een nieuwe vergunning kunnen aanvragen.

Software voor laagste invoerrechten

De Belgische softwareleverancier Intris heeft binnen zijn module TRIS Customs samen met klanten een submodule 'actieve veredeling' ontwikkeld. Deze bevat een interessante beslissingstabel die ervoor kan zorgen dat - indien er toch invoerrechten moeten betaald worden - deze zo laag mogelijk zijn.

Via de voorraadadministratie heeft het systeem een overzicht van alle grondstoffen die in het magazijn van de producent voorhanden zijn en vanuit welk land ze werden ingevoerd:

- EU-lidstaat

- derde landen

- FTA-landen

- GSP-landen.

Afhankelijk van de exportbestemming van het afgewerkte veredelde product, zal de beslissingstabel voorstellen welke grondstoffen moeten gebruikt worden om de invoerrechten zo laag mogelijk te houden.

Bijvoorbeeld: het veredelde product heeft als bestemming een derde land zonder FTA.

Om geen invoerrechten te moeten betalen, gebruikt men best grondstoffen die afkomstig zijn uit derde landen. Zijn deze grondstoffen niet voorradig, dan zal het systeem voorstellen om de grondstoffen uit de GSP-landen te gebruiken. Zijn ook deze niet voorradig, dan neemt men best grondstoffen uit FTA-landen.

 

over de auteur

Annemie Morbee is tekstschrijver bij Intris.
www.intris.be

Share