Btw-wijzigingen 2016

Uitgave: 
globe magazine, januari 2016
Auteurs: 
Van Driel Fruijtier
Btw-wijzigingen 2016

Alle internationale btw-regelgeving bijhouden is specialisme op zich, daarom heeft Fenedex-partner BTW-PLAZA de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet.

Nederland verlaagd kwartaaldrempel Opgaaf ICP

De staatssecretaris ziet zich op aandringen van de Europese Commissie genoodzaakt om het kwartaal drempelbedrag met ingang van 1 januari 2016 te verlagen van € 100.000 naar € 50.000. De verlaging van het drempelbedrag voor Opgaaf ICP betekent dat in 2016 meer bedrijven maandelijks in plaats van per kwartaal Opgaaf ICP moeten indienen. Voor deze bedrijven betekent dit een administratieve lastenverzwaring. Daarom raden wij aan om tijdig te inventariseren of deze wijziging ook voor uw onderneming gevolgen heeft.

Frankrijk wijzigt per 1 januari 2016 het drempelbedrag voor afstandsverkopen

Voor verkopen aan particulieren in andere EU-lidstaten geldt de regeling afstandsverkopen. Boven een voor een EU-lidstaat geldend drempelbedrag is btw in de EU-lidstaat van de koper verschuldigd. Om deze btw af te dragen, dient de leverancier zich in die EU-lidstaat te registreren en periodiek aangifte te doen. Voor Frankrijk geldt nu een drempelbedrag van € 100.000. Per 1 januari 2016 vindt er een wijziging plaats, de drempel wordt verlaagd naar € 35.000. Dat betekent dat een Nederlandse onderneming zich eerder voor de btw in Frankrijk moet registreren.

Met name webshops, die regelmatig goederen verkopen aan Franse particulieren, hebben te maken met deze regeling en dienen bewust te zijn van het feit dat men zich eerder in Frankrijk dient te registreren.
Omdat het btw-hoogtarief in Frankrijk 20% is, tegen 21% in Nederland kan het voordelig zijn om zo snel mogelijk te registeren in Frankrijk. Een btw-specialist kan u bij de Franse registratieprocedure en aangifteverplichtingen assisteren.

Eerder btw-registratieplicht voor buitenlandse ondernemingen in Zwitserland

In Zwitserland is de registratiedrempel voor buitenlandse ondernemingen CHF 100.000 Zwitserse omzet. Per 1 januari 2016 is dit CHF 100.000 wereldomzet. Dit betekent dat buitenlandse ondernemingen eerder in aanmerking komen voor registratie indien zij verkopen of andere activiteiten verrichten in Zwitserland.

Frankrijk stelt nieuw betalingssysteem voor afdracht btw verplicht voor buitenlandse ondernemingen

Reeds vanaf 1 december 2015 is het verplicht voor buitenlandse ondernemingen die een bankrekening hebben in de SEPA (IBAN-nummer) om via een automatisch direct debit systeem te betalen in Frankrijk. Hiervoor moeten ondernemingen zich registreren bij de Franse belastingdienst.

Noorwegen en Oostenrijk verhogen het verlaagde btw-tarief vanaf 1 januari 2016

Noorwegen verhoogt vanaf 2016 haar verlaagde tarief van 8 naar 10% en Oostenrijk van 10 naar 13%. Deze verhogingen betekenen meer btw op onder meer hotel en accommodatie, culturele evenementen en binnenlands personenvervoer. De verhoging betekent voor aftrekgerechtigde ondernemingen meer voorfinanciering. De Noorse en Oostenrijkse btw op deze kosten kan door ondernemingen via een teruggaveverzoek bij de Noorse belastingdienst teruggevorderd worden en in Oostenrijk via de portal bij de Nederlandse belastingdienst.

Oostenrijk maakt een uitzondering voor de btw op hotelkosten. Deze verhoging gaat niet in op 1 januari maar op 1 april 2016.

Italië verhoogt btw-tarief toch niet per 1 januari 2016

Op aandringen van de Europese Commissie kondigde Italië een btw-verhoging aan van 22 naar 24%. Het standaard tarief zou in 2018 mogelijk nog verder omhoog gaan. Dankzij het stimuleringsbeleid van de ECB, een zwakkere euro en de lagere olieprijzen gaat deze verhoging vooralsnog niet door.

Roemenië verlaagt standaard btw-tarief

Het standaard btw-tarief in Roemenië zal verlaagd worden van 24% naar 20% en een verdere verlaging in 2017 naar 19% wordt beoogd.

Hogere btw-tarieven werden in 2010 ingevoerd naar aanleiding van de internationale financiële crises. Nu wil Roemenië door middel van de verlaging van de btw-tarieven de consumptie stimuleren en de koopkracht dichter bij het niveau brengen van de westelijke staten van de Europese Unie.

Italië schrapt eis bankgarantie in geval van btw-teruggave voor buitenlandse ondernemingen

Buitenlandse ondernemingen die in Italië voor de btw geregistreerd zijn en in de aangifte een teruggavesaldo hebben, hoeven niet langer een bankgarantie af te geven voordat Italië overgaat tot uitbetaling.

Italië stelde de eis van een bankgarantie in geval het saldo van de btw-aangifte een teruggave van meer dan € 15.000 voor de onderneming betekende. In plaats van de bankgarantie moet de onderneming een ‘'visto di conformitta'' overleggen. Een verklaring van een registeraccountant dat de btw-bedragen in de aangifte corresponderen met de btw-bedragen op de facturen.

Registratieprocedures: langduriger en meer papierwerk

Al in 2015 is gebleken dat EU-lidstaten het registreren van buitenlandse ondernemingen grondiger controleren en vaker aanvullende vragen stellen, alvorens tot toekenning van een btw-nummer over te gaan. Ook wordt vaker gebruikgemaakt van speciale formulieren (zoals bijvoorbeeld Duitsland). Kenmerkend is dat men verder kijkt dan de onderneming zelf, men wil ook weten wie de aandeelhouders zijn inclusief de zogenoemde ultimate beneficial owner. Al met al duren registratieprocedures langer. Naar verwachting zet deze trend zich in 2016 door en moeten bedrijven bedacht zijn op een langere doorlooptijd en kritische blik op ingediende verzoeken met de daarbij behorende bijlagen.

 

over de auteur

BTW-PLAZA is een initiatief van Van Driel Fruijtier btw-specialisten te Dordrecht, en heeft als doelstelling om het meest actuele en onafhankelijke btw-platform van Nederland te zijn. Leden van Fenedex hebben gratis toegang tot BTW-PLAZA lite.
www.btwplaza.nl

Focus

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Share