Rusland Het nieuwe certificeren

Uitgave: 
globe magazine, oktober 2015
Auteurs: 
Mirese Heijting
Marcel van Wiele
Rusland Het nieuwe certificeren

Toen Rusland toetrad tot de WTO (World Trade Organization) in augustus 2012 was één van de afspraken dat de regelgeving en de procedures betreffende de internationale handel eenvoudiger zouden worden. Deze afspraak geldt ook voor de certificering. Er zijn nu dan ook veel minder certificeringen nodig dan voorheen, nadeel is echter dat het niet op alle vlakken makkelijker is geworden en dat er nog sprake is van een aantal onduidelijkheden, die de overgangsfase nog niet gepasseerd zijn.

Waarom moet er gecertificeerd worden? Dit heeft meerdere redenen:

 • Voor de aanvraag van verdere certificering;

 • Om de grens over te komen;

 • Voor het toestaan van verkoop en gebruik in Rusland;

 • Marketing-doeleinden.

Van GOST naar CU TR

Eerst hadden we de GOST certificaten, nu hebben we de CU TR. De CU TR staat voor Customs Union Technical Regulations, en is geldig voor de douane-unie Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland (alhoewel in de laatstgenoemde twee landen ook het eigen systeem gedeeltelijk nog toepasbaar is).

De GOST-certificaten, die ooit afgegeven zijn en volgens het document nog geldig zouden moeten zijn blijken in veel gevallen in de praktijk helemaal niet meer geldig te zijn. Laat hier vooral even naar kijken.

Met behulp van de Customs Code, oftewel de goederencode, oftewel de HS-code (HS staat voor Harmonised System Commodity Code) kunnen we nagaan of het GOST-certificaat vervangen dient te worden en zo ja, welk certificaat er dan wel nodig is. Verder is van belang wat voor materiaal het is, en waar het voor gebruikt wordt.

Er zijn 2 soorten documenten: een CU TR DoC (Declaration of Conformity) of een CU TR CoC (Certificate of Conformity), waarbij het Certificaat veel complexer is dan de Declaratie en dus ook meer tijd en geld kost. De kosten voor de certificering zijn afhankelijk van het product, het soort certificaat en voor een hoe lange periode deze geldig moet zijn.

Binnen de CU TR heb je de volgende certificaten:

 • CU TR 010 - Mechanical of Machinery Safety - de vroegere GOST R

 • CU TR 032 - Pressure (gelijk aan PED, vroeger RTN)

 • CU TR 012 - EX (explosie-gevaarlijk), gelijk aan ATEX/IECEx - de vroegere GOST EX

 • CU TR 004 - LVE (Low Voltage)

 • CU TR 020 - EMC (Electro-magnetische compatibiliteit)

Verder hebben we

 • het ‘Fire Certificate'

 • het TP (technical passport)

 • het ‘Metrology Certificate'.

 

Voor de douaneformaliteiten is vaak de CU TR 010 Machine safety afdoende.

De meeste certificaten kunnen binnen een redelijk tijdsbestek verkregen worden, houd echter bij de CU TR ‘Pressure' en vooral ook bij het ‘Metrology Certificate' rekening met meerdere maanden!

Type-certificaten

Naast eenmalige certificaten bestaan er ook type-certificaten. Als u hetzelfde product aan meerdere Russische klanten levert, is deze laatste zeker een aanrader, bovendien is deze 5 jaar lang geldig. Een type-certificaat is met name handig als u een eigen Russische entiteit heeft, maar er zijn oplossingen te vinden mocht dat niet zo zijn.

Zodra u het CU TR verkregen heeft (tegenwoordig gaat dat digitaal en is het geldig zodra de juiste handtekening en de juiste stempel op het document staat) kunt u het EAC-logo op uw producten zetten. EAC staat voor Eurasian Conformity.

Verschillen toen en nu en bottlenecks

Wat een lastig te verklaren wijziging is, is dat de meeste certificaten of declaraties officieel aangevraagd en getekend dienen te worden door een Russische entiteit. Uw Russische klant moet dus wezenlijk instaan voor het feit dat uw product aan alle technische eisen voldoet. De omgekeerde wereld. En waarom heeft men dat zo besloten? Om de Russische afnemers meer bewust te maken van de noodzaak van de kwaliteit van de levering, zodat er minder goedkope ‘troep' uit bijvoorbeeld China wordt ingevoerd. Tevens is het zo ingevoerd om de eigen markt te beschermen en eigen productie te stimuleren.

Als uw Russische klant niet wil tekenen moet er een andere oplossing gezocht worden.

Heeft u een eigen vestiging in Rusland dan kan deze ervoor tekenen, heeft u dat niet dan moet u op zoek naar een derde partij. Deze third party is een grijs gebied, en als dit niet goed geregeld wordt zal men de CU TR niet accepteren.

Sommige third parties zijn bonafide en zullen dan ook om een overeenkomst met de verkoper vragen, om hun risico weer af te dekken. Zij moeten ongezien op de goede kwaliteit van uw product kunnen vertrouwen. Ook zal d.m.v. een ‘certification representation agreement' de 3rd party ‘gekoppeld' moeten worden als zijnde een partij in de transactie tussen koper en verkoper, anders zal de douane de CU TR niet accepteren. Dit alles kost uiteraard geld.

Er zijn ook malafide third parties die min of meer opereren als stroman. Hier is alles mogelijk, en zal men niet moeilijk doen over het afdekken van de risico's. Dit kan uiteraard onplezierige gevolgen hebben in een later stadium. Los hiervan zal, zoals al eerder gemeld, de koper en/of de douane de CU TR vaak niet accepteren, maar de factuur aan de third party is dan al betaald.

Kies dus voor een bureau die met een eigen vaste third party in Rusland werkt en volgens de regels werkt. Neem niet de ogenschijnlijk makkelijkste weg, maar prik door de extra kosten en het papierwerk heen en kies voor de beste langetermijnoplossing.

Plan van Aanpak

Cliché maar waar: een goede voorbereiding is het halve werk. Neem vroegtijdig contact met uw certificatiebureau op, dus al tijdens de onderhandelingsfase met uw Russische klant, zodat u weet met welke certificering u rekening moet houden, welke kosten ermee gemoeid zijn en hoeveel tijd het vergt. Ditzelfde doet u, neem ik aan, ook met de transporteur, want een goede voorbereiding voorkomt verrassingen en zorgt ervoor dat uw levertijd, uw L/C, en/of uw contract met de klant overeenstemt met de werkelijkheid, dat de Russische douane over het algemeen zonder al te veel problemen gepasseerd kan worden, en dat u een tevreden klant heeft.

 

over de auteurs

Mirèse Heijting is Senior Advisor bij CIS Certification Services. Marcel van der Wiele is Director. CIS verzorgt al sinds 1996 de Russische certificering en is gespecialiseerd in en marktleider voor de industriële sector, gas en olie, en de chemische industrie.

Share