22 mei 2017
- evo.nl

Export retourgoederen geen overtreding afvalstoffenregels

Door een recente uitspraak van de rechter in hoger beroep is er meer duidelijkheid gekomen over de vraag of een lading moet worden aangemerkt als afvalstof of niet. Bron >
19 mei 2017
- evo.nl

Trump wil NAFTA openbreken

De regering van president Trump heeft stappen gezet om te onderhandelen over een aangepast NAFTA-handelsakkoord. Bron >
18 mei 2017

Lokale verzekeringsplicht en de Sellers’ Interestverzekering

Bij de Incoterms CIF en CIP dient de verkoper ten behoeve van de koper een transportverzekering af te sluiten. Er zijn landen, waar het wettelijk niet is toegestaan buiten het eigen land een transportverzekering af te sluiten. Alleen ingezetenen mogen dat doen, bij lokale maatschappijen.Deze wettelijk regeling is eveneens van toepassing op goederen, die buiten deze landen worden aangekocht met als doel ze in te voeren in één van deze landen.  Enkele voorbeelden van landen die een dergelijke wettelijke regeling hebben zijn Kenia en Tanzania. Bij het afspreken van een Incoterm zouden koper en verkoper moeten nagaan of een dergelijke regeling ook geldt in het land waar de koper van de goederen... Lees meer >
17 mei 2017
- evo.nl

Beperkte rol parlementen bij brede handelsakkoorden

De Europese Unie heeft voor het afsluiten van brede handelsakkoorden geen toestemming nodig van nationale en regionale parlementen in de lidstaten. Dit volgt uit een langverwachte uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg over het in 2013 ondertekende EU-Singapore handelsverdrag, dat nog steeds wacht op invoering. evofenedex verwelkomt de uitspraak maar benadrukt het belang van op handel gerichte akkoorden, aangezien verbreding van handelsakkoorden kan leiden tot vertraagde of zelfs het niet kunnen afsluiten van handelsakkoorden. Bron >
17 mei 2017
- evo.nl

Mededingsautoriteit vraagt aandacht voor concurrentieregels bij bedrijven in havens

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft meer dan 3.500 Rotterdamse en Amsterdamse onderneming actief in en om de havens geïnformeerd over eerlijke concurrentieregels. Daarnaast heeft de ACM gewezen op het bestaan van een “Karteltest Havens” waar ondernemers anoniem kunnen nagaan welke risico’s er voor hun onderneming zijn op overtreding van de concurrentieregels. Bron >

Pagina's