Inhoud gevonden over het onderwerp: algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor exporteurs

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die gelden voor iedere overeenkomst. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zaken als betalingsvoorwaarden en leveringstermijnen. Bij het opstellen van algemene voorwaarden is het raadzaam dat een onderneming uitgaat van haar eigen situatie. Iedere onderneming is immers anders en dus zijn niet altijd dezelfde voorwaarden van toepassing. Daarom kunnen de algemene voorwaarden van verschillende ondernemingen nogal van elkaar afwijken. Een bedrijf... Lees meer >