Inhoud gevonden over het onderwerp: bankgaranties

Cursus 'Documenten bij export'

Of je nu buiten of binnen de Europese Unie levert, je krijgt hoe dan ook te maken met diverse exportdocumenten. Vaak horen we van deelnemers dat ze oude documenten als voorbeeld gebruiken. Men weet dan niet wat precies en waarom bepaalde documenten ingevuld worden, hoe het eigenlijk zou moeten en wat de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Met deze cursus willen we mensen inzicht geven in de (elektronische) papierwinkel van export. Lees meer >

Bankgarantie

Een bankgarantie is een schriftelijke verklaring van een bank die zich sterk maakt voor de verplichtingen van zijn opdrachtgever en verbindt zich om namens zijn opdrachtgever: onder bepaalde voorwaardentot een zekere dagbinnen een exact omschreven prestatiegebaseerd op een blokkade van financiële middelen van zijn cliënt, de schade te vergoeden zoals omschreven in de door de bank verstrekte verklaring. De daarbij optredende harde zekerheid van een bankgarantie is gebaseerd op... Lees meer >