Inhoud gevonden over het onderwerp: btw

2-daagse Intensieve Masterclass Incoterms® 2010

Wanneer u internationaal handelt, is het van belang om duidelijke afspraken te maken met uw afnemer. Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van deze afspraken zijn de Incoterms. Verwijzing naar Incoterms® 2010 in een verkoopovereenkomst bakent op een heldere manier de wederzijdse verplichtingen van de partijen af en verkleint het risico van juridische complicaties. Het is daarom belangrijk om te weten, alvorens bedrijven internationale overeenkomsten afsluiten, welke kosten... Lees meer >

Btw-wijzigingen 2016

Btw-wijzigingen 2016
Blijf op de hoogte van alle veranderingen op btw-gebied met ons overzicht voor 2016. Lees meer >

BTW

Leveringen buiten de Europese Unie De levering van goederen door een ondernemer aan afnemers in derde landen (niet EU lidstaten) is belast tegen het 0% btw-tarief. Om het 0% btw-tarief te kunnen toepassen moet aan de hand van boeken en bescheiden aangetoond worden dat de goederen werkelijk zijn uitgevoerd. De uitvoer kan o.a. worden aangetoond aan de hand van een verzameling van de volgende documenten in de administratie: correspondentie met buitenlandse afnemers;kopiefa... Lees meer >