Inhoud gevonden over het onderwerp: certificaat van oorsprong

Cursus 'Documenten bij export'

Of je nu buiten of binnen de Europese Unie levert, je krijgt hoe dan ook te maken met diverse exportdocumenten. Vaak horen we van deelnemers dat ze oude documenten als voorbeeld gebruiken. Men weet dan niet wat precies en waarom bepaalde documenten ingevuld worden, hoe het eigenlijk zou moeten en wat de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Met deze cursus willen we mensen inzicht geven in de (elektronische) papierwinkel van export. Lees meer >

Certificaat van Oorsprong (CvO)

Certificaten van Oorsprong zijn officieel (wettelijk) afgegeven documenten welke de oorsprong van goederen aangeven. Deze documenten worden afgegeven door aangewezen organisaties binnen de Europese Unie en geven de oosprong aan van de betreffende goederen volgens de wetgeving in de Europese Unie.Een CvO kan gevraagd worden vanwege handelspolitieke en politieke redenen en kan worden voorgeschreven in een Letter of Credit.De normen voor het bepalen van de oorsprong  zijn v... Lees meer >