Inhoud gevonden over het onderwerp: certificering

Rusland Het nieuwe certificeren

Rusland Het nieuwe certificeren
Zakendoen in Rusland bestaat uit uitdagingen. De Certificering is er een van. Lees meer >

Kwaliteitszorg/certificering

Kwaliteit is de mate waarin het geheel van eigenschappen van een product, proces of dienst voldoet aan de eraan gestelde eisen, welke voortvloeien uit het gebruiksdoel. De zorg voor kwaliteit van een onderneming moet blijken uit een kwaliteitsbeleid dat erop gericht is producten of diensten van voldoende kwaliteit voor een aanvaardbare prijs op tijd te kunnen leveren. Bedrijven en met name exportbedrijven worden steeds meer geconfronteerd met de vraag om te werken volgens ee... Lees meer >

CE-Markering

Toegangskaart voor de Europese markt De landen van de EU hanteren verschillende eisen voor producten die ingevoerd en verkocht worden. Sinds 1985 zijn er richtlijnen hiervoor. De fabrikanten moeten hun producten voorzien van het CE-merk, hetgeen aangeeft dat het product voldoet aan de door de Europese Commissie gestelde eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Het CE-merk is geen kwaliteitswaarborg. Een fotokopieermachine met CE-merk v... Lees meer >