Inhoud gevonden over het onderwerp: cheque

Cursus 'Documenten bij export'

Of je nu buiten of binnen de Europese Unie levert, je krijgt hoe dan ook te maken met diverse exportdocumenten. Vaak horen we van deelnemers dat ze oude documenten als voorbeeld gebruiken. Men weet dan niet wat precies en waarom bepaalde documenten ingevuld worden, hoe het eigenlijk zou moeten en wat de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Met deze cursus willen we mensen inzicht geven in de (elektronische) papierwinkel van export. Lees meer >

Cheque

Een cheque is een schriftelijke onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een bepaalde geldsom aan de in de cheque genoemde begunstigde. Vanuit het belang van de verkoper en koper gezien vervult de cheque niet slechts een functie in het betalingsverkeer, maar zij vermindert ook het betalingsrisico met name omdat er in vele landen wettelijke betalingen zijn die het afgeven van een ongedekte cheque strafbaar stellen. In het internationale betalingsverkeer is het gewoonlijk zo... Lees meer >