Inhoud gevonden over het onderwerp: documentair incasso

Cursus 'Documenten bij export'

Of je nu buiten of binnen de Europese Unie levert, je krijgt hoe dan ook te maken met diverse exportdocumenten. Vaak horen we van deelnemers dat ze oude documenten als voorbeeld gebruiken. Men weet dan niet wat precies en waarom bepaalde documenten ingevuld worden, hoe het eigenlijk zou moeten en wat de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Met deze cursus willen we mensen inzicht geven in de (elektronische) papierwinkel van export. Lees meer >

Documentair incasso

Iedere exportzending gaat gepaard met een aantal documenten. Deze documenten vertegenwoordigen vaak de beschikkingsmacht over de goederen. De importeur zal deze documenten dan ook nodig hebben om over de geĆÆmporteerde goederen te kunnen beschikken. Indien een exporteur en importeur niet geregeld zaken met elkaar doen, kan de exporteur via deze documenten het risico verkleinen. Hij zendt dan namelijk de documenten niet rechtstreeks aan de importeur, maar verzoekt zijn bank het... Lees meer >