Inhoud gevonden over het onderwerp: douane

21 juni 2017
- evo.nl

Goederencode bij douaneaangifte: wat en hoe?

Een goede douaneaangifte is voor veel bedrijven van levensbelang. Met name de goederencode moet kloppen, maar hoe bepaal je die? evofenedex schiet op vele verschillende manieren te hulp. Bron >
19 juni 2017
- evo.nl

Brexit: Nederlandse ondernemers kijken met argusogen naar douane

Nederlandse ondernemers die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk, kijken met argusogen naar de brexit-onderhandelingen die vandaag beginnen. Bron >
16 juni 2017
- evo.nl

Wijzigingen Europese Douanewetgeving (UCC)

Per 14 juni zijn enkele correcties en wijzigingen in de Europese Douanewetgeving (Unions Customs Code oftewel UCC) ingegaan. Bedrijven dienen zich per direct aan de wijzigingen te houden. De correcties en wijzigingen zijn op 8 juni door de Europese Commissie aangenomen. Het betreffen vooral technische wijzigingen en correcties. Bron >

2-daagse Intensieve Masterclass Incoterms® 2010

Wanneer u internationaal handelt, is het van belang om duidelijke afspraken te maken met uw afnemer. Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van deze afspraken zijn de Incoterms. Verwijzing naar Incoterms® 2010 in een verkoopovereenkomst bakent op een heldere manier de wederzijdse verplichtingen van de partijen af en verkleint het risico van juridische complicaties. Het is daarom belangrijk om te weten, alvorens bedrijven internationale overeenkomsten afsluiten, welke kosten... Lees meer >

Cursus Export Manager

De internationale markt wordt steeds transparanter en de concurrentie steeds heviger. Om de concurrentie voor te zijn én te blijven, is een structurele, planmatige aanpak van export met de nodige kennis van zaken vereist. In de cursus Export manager leert en ervaart u aan de hand van het export (beleids)plan bewuster de markt in te gaan. De cursus biedt een goede balans tussen de theorie en de praktijk. Naast ervaringsuitwisseling met collega-exporteurs ontvangt u individuel... Lees meer >

Actieve veredeling 2016

Actieve veredeling 2016
In 2016 veranderen de regels voor actieve veredeling op een aantal onderdelen. Lees ons overzicht. Lees meer >

Douane-ontwikkelingen 2016

Douane-ontwikkelingen 2016
In 2016 staan u veel veranderingen op het gebied van douane en sancties te wachten. Lees ons overzicht. Lees meer >

Douanezaken

Elke onderneming die internationaal inkoopt, importeert, exporteert, wederuitvoert, vervoert of laat vervoeren heeft er mee te maken: De douane.De materie is veel omvattend en niet altijd goed toegankelijk en is bovendien aan vele wijzigingen en onzekerheden onderhevig. Vaak komen douanezaken laat in beeld en dat is eigenlijk ten onrechte want douanezaken kunnen mede bepalend zijn voor:Betere resultaten op bestaande marktenBetreden van nieuwe marktenInternationale inkoopmogel... Lees meer >