Inhoud gevonden over het onderwerp: enig document

Cursus 'Documenten bij export'

Of je nu buiten of binnen de Europese Unie levert, je krijgt hoe dan ook te maken met diverse exportdocumenten. Vaak horen we van deelnemers dat ze oude documenten als voorbeeld gebruiken. Men weet dan niet wat precies en waarom bepaalde documenten ingevuld worden, hoe het eigenlijk zou moeten en wat de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Met deze cursus willen we mensen inzicht geven in de (elektronische) papierwinkel van export. Lees meer >

2-daagse Intensieve Masterclass Incoterms® 2010

Wanneer u internationaal handelt, is het van belang om duidelijke afspraken te maken met uw afnemer. Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van deze afspraken zijn de Incoterms. Verwijzing naar Incoterms® 2010 in een verkoopovereenkomst bakent op een heldere manier de wederzijdse verplichtingen van de partijen af en verkleint het risico van juridische complicaties. Het is daarom belangrijk om te weten, alvorens bedrijven internationale overeenkomsten afsluiten, welke kosten... Lees meer >

Enig document

Voor goederenvervoer naar landen buiten de Europese Unie moet aan verschillende douaneformaliteiten worden voldaan. Een daarvan is dat de goederen die worden geëxporteerd 'ten uitvoer' moeten worden aangegeven. Daarvoor wordt sinds 1 januari 1998 in de Europese Unie gebruik gemaakt van het zogenaamde Enig Document. De invoering van het Enig Document betekende dan ook een grote stap in de richting van de harmonisatie van douaneprocedures in de EU. Het gebruik van dit formulier... Lees meer >