Inhoud gevonden over het onderwerp: eur certificaat

Cursus 'Documenten bij export'

Of je nu buiten of binnen de Europese Unie levert, je krijgt hoe dan ook te maken met diverse exportdocumenten. Vaak horen we van deelnemers dat ze oude documenten als voorbeeld gebruiken. Men weet dan niet wat precies en waarom bepaalde documenten ingevuld worden, hoe het eigenlijk zou moeten en wat de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Met deze cursus willen we mensen inzicht geven in de (elektronische) papierwinkel van export. Lees meer >

EUR-MED Certificaat

Een EUR-MED Certificaat is een variant op het EUR-1 Certificaat en is alleen geldig als u handelt met landen waar Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt. Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat grondstoffen en producten uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling (de zogenaamde cumulatie). Door een EUR-MED (digitaal) aan te vragen bij de Kamer van Koophandel kunt u profiteren van lagere of zelfs vrijstelling van invoerrechten naar het desbetreffende partnerlan... Lees meer >

EUR.1

Een EUR.1 is een certificaat waarmee in het land van bestemming een verlaging of vrijstelling op het invoerrecht kan worden verkregen (zgn tariefpreferenties). Een EUR.1 wordt gebruikt in het handelsverkeer tussen de Europese Unie (EU) enerzijds en een groot aantal landen of gebieden anderzijds waarmee een vrijhandelsovereenkomst is gesloten. Dit zijn over het algemeen bilaterale (tweezijdige) overeenkomsten, wat wil zeggen dat de verdragspartners elkaar over en weer tariefpr... Lees meer >