Inhoud gevonden over het onderwerp: exportkredietverzekering

Exportkredietverzekering

Bij de meeste exporttransacties loopt de exporteur financieel risico. Dit is allereerst een betalingsrisico: het risico dat de debiteur niet betaalt door onmacht of door onwil. Het kan ook een politiek risico zijn. Er bestaat dan het risico dat bij export het bedrag van de op krediet gekochte goederen geheel of gedeeltelijk niet kan worden verkregen. Dit is dan het gevolg van politieke gebeurtenissen of omstandigheden, maatregelen van hogerhand, transfermoeilijkheden of devie... Lees meer >