Inhoud gevonden over het onderwerp: exportmanagement

Cursus Export Manager

De internationale markt wordt steeds transparanter en de concurrentie steeds heviger. Om de concurrentie voor te zijn én te blijven, is een structurele, planmatige aanpak van export met de nodige kennis van zaken vereist. In de cursus Export manager leert en ervaart u aan de hand van het export (beleids)plan bewuster de markt in te gaan. De cursus biedt een goede balans tussen de theorie en de praktijk. Naast ervaringsuitwisseling met collega-exporteurs ontvangt u individuel... Lees meer >

Exporteren

Exporteren houdt veel meer in dan goederen en diensten verkopen aan buitenlandse afnemers. Ondernemingen die het op de binnenlandse markt goed doen, moeten in staat geacht worden het ook goed te doen op buitenlandse markten. Als er in Nederland een markt is voor een goed product, dan is die markt doorgaans ook elders, buiten ons land, te vinden, zij het dat het product of dienst veelal in meer of mindere mate aan die eisen van nieuwe markten aangepast moet worden.In de ontwik... Lees meer >

Exportmanagement

Exportmanagement is een multidisciplinair vakgebied. Niet alleen moeten aspecten van marketing beheerst worden, maar ook die van het exportbeleid, het financiële, juridische, logistieke en douanebeleid in relatie tot export. En niet te vergeten de culturele en communicatieve vaardigheden die vereist zijn. Onderhandelingsbekwaamheden, goede omgangsvormen en een hoge moraliteit zijn daarvoor noodzakelijk. Een exportmanager dient niet alleen een goed zakenman/-vrouw te zijn, ma... Lees meer >