Inhoud gevonden over het onderwerp: importdocumenten land van bestemming

Veterinair Certificaat

Een veterinair certificaat is benodigd bij het exporteren van levende dieren en dierlijke producten naar derde landen. Deze verklaring wordt afgegeven in het land van herkomst door de verantwoordelijke keuringsinstantie. Welke keuringsdienst (COKZ, RVO of NVWA) het exportcertificaat afgeeft, hangt af van het product. Het veterinair certificaat is een verklaring waarin de autoriteiten van het land van herkomst verklaren dat deze producten gezond zijn en niet aan een (dieren)zi... Lees meer >

Gezondheidscertificaat

Voor de invoer van goederen van dierlijke oorsprong, waaronder levensmiddelen, hebt u een zogenoemd gezondheidscertificaat nodig. Dit is een verklaring over de gezondheidstoestand van producten (“products are fit for human consumption”). Goederen van dierlijke oorsprong zijn bijvoorbeeld: kaas, melk en melkproducten, eieren, vlees en vleeswaren, maar ook huiden en jachttrofeeën.Het gezondheidscertificaat bij binnenbrengen en invoeren van goederen van dierlijke oorsprong moet... Lees meer >

Fytosanitair certificaat

Deze verklaring begeleidt in het internationale handelsverkeer zendingen met planten en/of plantaardige producten van het exporterende land naar het importerende land. Het fytosanitair certificaat is een verklaring waarin de autoriteiten van het land van herkomst verklaren dat deze producten gezond zijn en niet aan een (planten)ziekte lijden. Welke keuringsdienst (KCB, NAK, BKD, Naktuinbouw) het exportcertificaat afgeeft, hangt af van het product. In het dagelijks gebruik wor... Lees meer >

Cargo Tracking Note of Waiver

Een Cargo Tracking Note of Waiver wordt ìn sommige West-Afrikaanse landen gebruikt zodat instanties in het land van bestemming reeds in de 'pre-arrival fase' worden voorzien van informatie over de goederen, de afzender en de geadresseerde. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld te voldoen aan de eisen van de ISPS code (International Ship and Port Facility Security code).Waar deze waivers moeten worden aangevraagd verschilt per land. Carriers die op deze bestemmingen varen, kunnen... Lees meer >

Insurance certificate

Een insurance certificate is voor de ontvanger belangrijk omdat hij zo kan zien dat het transport waarvoor hij het risico draagt is verzekerd tegen bepaalde vervoersrisico's. Let op: alleen verplicht door de verkoper aan te leveren bij Incoterm CIF en CIP. Lees meer >

Inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat, opgemaakt door een inspectiebureau (zoals SGS, Cotecna, Intertek) bewijst dat de lading van tevoeren is geinspecteerd op kwantiteit en kwaliteit en geeft de zekerheid dat de goederen overeenkomen met de omschrijving die is vastgelegd in de koopovereenkomst. In sommige landen is het verplicht om bij invoer een inspectiecertificaat te overleggen. Lees meer >

Heat treatment certificaat

De "international plant protection convention" (IPPC) heeft vastgesteld dat alle houten pallets voordat deze kunnen worden gebruikt voor export “heat treated" moeten worden om de import en verspreiding van vreemde dieren zoals torren, muggen en kevers tegen te gaan. Dit geldt voor een groot gedeelte van alle landen in de wereld. De heat treated pallets moeten voldoen aan de ISPM 15 norm. Zodra een fabriek dit certificaat heeft behaald mag die het certificaat gebruiken voor fa... Lees meer >

CITES-certificaat

Ongeveer 30.000 diersoorten en plantensoorten zijn aangewezen als beschermde dier- of plantensoort. Bij handel in of vervoer van beschermde dieren of planten (of delen/producten hiervan) moet u zich houden aan de Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna (CITES) en is een CITES-vergunning of CITES-certificaat nodig. Deze vraagt u digitaal aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Lees meer >

Analysecertificaat

Een door een laboratorium afgegeven uniek officieel document waarop de analyseresultaten en de gebruikte methode vermeld staan. Lees meer >

Kosjer-certificaat

Als afnemers in Israel zeker willen weten dat de producten die zij importeren, consumeren of verwerken voldoen aan Joodse religieuze maatstaven kan het opperrabbinaat worden gevraagd het productieproces te beoordelen. Afhankelijk van de uitkomst kan een verklaring worden afgeven dat het product ‘Kosjer’ is. Lees meer >

Pagina's