Inhoud gevonden over het onderwerp: intellectueel eigendom

Octrooien

Een octrooi geeft een alleenrecht om een bepaalde uitvinding of werkwijze te exploiteren. In het buitenland worden octrooien vaak patenten genoemd. Het octrooi moet een nieuw voortbrengsel dan wel een nieuwe werkwijze betreffen op het gebied van de nijverheid en mag nog geen onderdeel uitmaken van de stand der techniek. Bovendien mag de uitvinding niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Op basis van de Rijksoctrooiwet 1995 zelf en de rechtspraak dienen dez... Lees meer >

Merken

 Waren- of dienstmerken hechten een naam,logo of ander teken aan een bepaald product of dienst, waardoor dit product of deze dienst onderscheidend vermogen krijgt ten opzichte van concurrerende producten. Het product weet zich met het merk, zoals bijvoorbeeld de naam Apple of het Shell logo, te onderscheiden van andere gelijksoortige producten. Het merk geeft een kwaliteitswaarborg en is een belangrijk marketinginstrument. Bij het kiezen van een merknaam dient dan o... Lees meer >