Inhoud gevonden over het onderwerp: joint-ventures

Cursus Export Manager

De internationale markt wordt steeds transparanter en de concurrentie steeds heviger. Om de concurrentie voor te zijn én te blijven, is een structurele, planmatige aanpak van export met de nodige kennis van zaken vereist. In de cursus Export manager leert en ervaart u aan de hand van het export (beleids)plan bewuster de markt in te gaan. De cursus biedt een goede balans tussen de theorie en de praktijk. Naast ervaringsuitwisseling met collega-exporteurs ontvangt u individuel... Lees meer >

Joint-venture

Joint-ventures zijn formeel juridische vennootschappelijke verbintenissen om samen met een of meer organisaties gemeenschappelijke doelstellingen in een daarvoor afzonderlijk gecrëerde organisatorische entiteit te verwezenlijken. De joint venture is aldus een samenwerkingsverband van een onderneming met één of meerdere buitenlandse bedrijven. De bedrijven maken afspraken over wie wat inbrengt aan geld, personeel, kennis, etc. De ondernemingen kunnen bijvoorbeeld samen de prod... Lees meer >