Inhoud gevonden over het onderwerp: juridische aspecten van export

27 juni 2017
- newsletter.burenlegal.com

Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Per 1 juli 2017 treedt in werking de wet in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen. Het doel van deze nieuwe wet is om door grote ondernemingen aan MKB-leveranciers opgelegde onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan. Na 1 juli 2017 is het voor grote ondernemingen niet meer toegestaan om ten aanzien van een factuur van een MKB-leverancier een langere betalingstermijn dan 60 dagen te hanteren. Bron >

2-daagse Intensieve Masterclass Incoterms® 2010

Wanneer u internationaal handelt, is het van belang om duidelijke afspraken te maken met uw afnemer. Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van deze afspraken zijn de Incoterms. Verwijzing naar Incoterms® 2010 in een verkoopovereenkomst bakent op een heldere manier de wederzijdse verplichtingen van de partijen af en verkleint het risico van juridische complicaties. Het is daarom belangrijk om te weten, alvorens bedrijven internationale overeenkomsten afsluiten, welke kosten... Lees meer >

Cursus Export Manager

De internationale markt wordt steeds transparanter en de concurrentie steeds heviger. Om de concurrentie voor te zijn én te blijven, is een structurele, planmatige aanpak van export met de nodige kennis van zaken vereist. In de cursus Export manager leert en ervaart u aan de hand van het export (beleids)plan bewuster de markt in te gaan. De cursus biedt een goede balans tussen de theorie en de praktijk. Naast ervaringsuitwisseling met collega-exporteurs ontvangt u individuel... Lees meer >

Beperk bronbelasting

Beperk bronbelasting
Tijdens de onderhandelingen met buitenlandse afnemers kunt u met een aantal eenvoudige stappen vaak al een aanzienlijk bedrag aan bronbelasting besparen. Lees meer >

Iran, nu en straks

Iran, nu en straks
De opschorting van het Iraanse sanctieregime biedt het Nederlandse bedrijfsleven mogelijkheden. Breng wel van te voren goed de risico's in kaart. Lees meer >

Juridische aspecten van export

 Met welke partij ga ik in zee? Moet ik met hem een schriftelijk contract sluiten? Is mijn contactpersoon gemachtigd? Wat voor een rechtsvorm heeft de afnemer? Is hij goed voor zijn geld? Leg ik de onderhandelingen vast? Moet ik een intentieverklaring krijgen? Op welk moment is de overeenkomst gesloten? Wat moet in de overeenkomst staan? Is mijn handelsmerk internationaal beschermd of kan de afnemer ermee vandoor gaan? Kan ik worden aangesproken wegens productaansprakeli... Lees meer >