Inhoud gevonden over het onderwerp: leasing

Factoring/ leasing

Een exporteur kan factoring gebruiken als instrument bij het beperken van debiteurenrisico's. Eigenlijk is factoring een kredietvorm. De factoorovereenkomst, waarbij de financieringsinstelling zich verplicht om alle door hem goedgekeurde vorderingen, die een leverancier verkrijgt uit zijn verkopen, over te nemen op het moment waarop deze vorderingen ontstaan. De factoor neemt niet alleen het beheer, de administratie en de incasso van de debiteurenportefeuille geheel over, maa... Lees meer >