Inhoud gevonden over het onderwerp: licanties

Licenties

Licenties geven een derde het recht om van een beschermd recht voor intellectuele eigendom gebruik te maken. Voor vrijwel elk soort recht van intellectuele eigendom (zoals merken, octrooien, modellen maar ook know how en franchise-formules) kan een licentie gegeven worden. Bij octrooien en merken komen deze echter relatief het meest frequent voor. In het kader van een succesvolle bewerking van een vreemde markt kan het verlenen van een licentie aan een lokale onderneming vaak... Lees meer >