Inhoud gevonden over het onderwerp: marktentreestrategie

Cursus Export Manager

De internationale markt wordt steeds transparanter en de concurrentie steeds heviger. Om de concurrentie voor te zijn én te blijven, is een structurele, planmatige aanpak van export met de nodige kennis van zaken vereist. In de cursus Export manager leert en ervaart u aan de hand van het export (beleids)plan bewuster de markt in te gaan. De cursus biedt een goede balans tussen de theorie en de praktijk. Naast ervaringsuitwisseling met collega-exporteurs ontvangt u individuel... Lees meer >

Bugaboo Marktentree Rusland

Bugaboo Marktentree Rusland
U oriënteert zich om de Russische markt te betreden. Dit leidt direct tot praktische vragen als: Moet ik dat nu wel doen? Hoe pakken we dit aan? Waar zitten onze klanten? Waar lopen we tegenaan? Blind varen is geen optie, handelen op basis van goede informatie maakt het verschil op weg naar succes. Lees meer >

Marktentreestrategieën

De entreestrategie maakt een wezenlijk deel uit van het exportbeleid van de onderneming. Per markt moet er een bewuste keuze worden gemaakt op welke termijn en op welke wijze die markt ontwikkeld moet worden. De doelstellingen op langere termijn zijn bepalend voor de markt-entreekeuze aan het begin van het betreden van een nieuwe markt. Bij vaststelling van de entreestrategie kan men zich laten leiden door te kiezen voor:Directe export: de onderneming houdt de bewerking van d... Lees meer >

Exportcombinatie

 De exportcombinatie is een samenwerkingsvorm tussen een aantal ondernemingen die gezamelijk een zogenaamd 'Centraal Orgaan' van de exportcombinatie oprichten. Exportartikelen van meerdere bedrijven worden branchegewijs of in een elkaar aanvullend assortiment gecombineerd. Hun productenrange wordt dan in een gecombineerd assortiment op de doelmarkten aangeboden. De ondernemingen die samenwerken zullen een of meer exportfuncties delegeren. Deze exportfuncties kunnen zowel... Lees meer >