Inhoud gevonden over het onderwerp: ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Armoedebestrijding is het hoofddoel van ontwikkelingssamenwerking. Een actieve inzet voor armoedebestrijding is onverminderd noodzakelijk. Wereldwijd moeten 1,2 miljard mensen rondkomen van minder dan 1 dollar per dag.De internationale gemeenschap heeft in 2000 acht Millennium Ontwikkelingsdoelen opgesteld die moeten leiden tot halvering van de wereldwijde armoede in 2015. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders, zet zich in om de Nederlandse bijdrage aan de... Lees meer >