Inhoud gevonden over het onderwerp: pro-forma factuur

Cursus 'Documenten bij export'

Of je nu buiten of binnen de Europese Unie levert, je krijgt hoe dan ook te maken met diverse exportdocumenten. Vaak horen we van deelnemers dat ze oude documenten als voorbeeld gebruiken. Men weet dan niet wat precies en waarom bepaalde documenten ingevuld worden, hoe het eigenlijk zou moeten en wat de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Met deze cursus willen we mensen inzicht geven in de (elektronische) papierwinkel van export. Lees meer >

Pro-forma factuur

Als de klant tevreden is met wat er in de offerte staat en wanneer beide partijen tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klant een order plaatsen. Bij een internationale transactie zal de klant vaak om een proformafactuur vragen, op grond waarvan hij invoer- en deviezenvergunningen kan verkrijgen. Dit is echter niet voor alle landen nodig. Het verschil met een echte factuur is dat op een proformafactuur de datum van verzending en de naam van de transporteur niet vermel... Lees meer >