Inhoud gevonden over het onderwerp: productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid

Met "productaansprakelijkheid" wordt bedoeld de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door een gebrek aan het product. Het gaat daarbij dus niet om zogenaamde transactieschade. Dit laatste is de schade gelegen in de bedrijfssfeer (zoals b.v. stilligschade, de gederfde winst en vervangingskosten) die de koper lijdt doordat hij een slecht product ontvangt. Deze schade valt onder de contractuele gevolgen van het niet of niet zorgvuldig nakomen van de verplichtingen uit e... Lees meer >