Inhoud gevonden over het onderwerp: railvervoer

Douane en Logistieke zaken in Rusland

In de praktijk blijkt dat zich nog steeds veel problemen voordoen om de goederen veilig vanuit Nederland naar Rusland te vervoeren. Zo is het bij het wegtransport belangrijk te onderzoeken of de vervoerder in kwestie over een vergunning beschikt om naar Rusland te rijden. Rederijen in Rusland vragen veel geld voor b/l-correcties en terminals in Rusland rekenen zeer hoge tarieven voor demurrage. Een ander gevaar dat om de hoek loert, is de corruptie die welig tiert in deze geb... Lees meer >

Cursus 'Documenten bij export'

Of je nu buiten of binnen de Europese Unie levert, je krijgt hoe dan ook te maken met diverse exportdocumenten. Vaak horen we van deelnemers dat ze oude documenten als voorbeeld gebruiken. Men weet dan niet wat precies en waarom bepaalde documenten ingevuld worden, hoe het eigenlijk zou moeten en wat de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Met deze cursus willen we mensen inzicht geven in de (elektronische) papierwinkel van export. Lees meer >

Railvervoer

Kenmerkend voor deze wijze van transport is dat zij minder flexibel is dan het wegvervoer. Het zijn vooral massagoederen die per spoor vervoerd worden. Bovendien komen ook vaak gevaarlij­ke stoffen in aanmerking voor het vervoer per rail. Men kan verscheidene soorten treinladingen onderscheiden, namelijk: treinladingen Een vervoersproduct naar maat voor 1 verla­der die regelmatig zeer grote hoeveelheden te vervoeren heeft. Complete treinen rijden zonder te rangeren va... Lees meer >