Inhoud gevonden over het onderwerp: statistiekaangifte

Statistiekaangifte

Met de invoering van het vrije verkeer van goederen binnen de EU is het verzamelen van de gegevens over de handel met andere lidstaten van de EU ingrijpend gewijzigd. Met het wegvallen van de binnengrenzen verdwenen ook de douanedocumenten, die de basis vormden voor de statistiek. Vooral voor Nederland, dat zich sterk richt op de handel met andere EU-landen is statistische informatie daaromtrent van groot belang. In 1997 kwam bijna 80% van onze totale uitvoer in de EU terecht... Lees meer >