Inhoud gevonden over het onderwerp: transportdocumenten

Douane en Logistieke zaken in Rusland

In de praktijk blijkt dat zich nog steeds veel problemen voordoen om de goederen veilig vanuit Nederland naar Rusland te vervoeren. Zo is het bij het wegtransport belangrijk te onderzoeken of de vervoerder in kwestie over een vergunning beschikt om naar Rusland te rijden. Rederijen in Rusland vragen veel geld voor b/l-correcties en terminals in Rusland rekenen zeer hoge tarieven voor demurrage. Een ander gevaar dat om de hoek loert, is de corruptie die welig tiert in deze geb... Lees meer >

Cursus Logistiek en Transport - Partijen en processen in de internationale handel en de haven

Wat is het verschil tussen een cargadoor en een expediteur? Wat kunnen ze voor mij als exporteur betekenen? Hoe verloopt het boekingsproces in de scheepvaart? Wat is een VI en wat moet ik met een arrival notice? Wat is het verschil tussen een seawaybill en een B/L? Wat is de rol van de douane en wat doet een stuwadoor eigenlijk? Kan ik invloed uitoefenen op de "handling" van mijn container? Als je als exportmedewerker verantwoordelijk bent (of wordt!) voor de logistieke afhan... Lees meer >

2-daagse Intensieve Masterclass Incoterms® 2010

Wanneer u internationaal handelt, is het van belang om duidelijke afspraken te maken met uw afnemer. Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van deze afspraken zijn de Incoterms. Verwijzing naar Incoterms® 2010 in een verkoopovereenkomst bakent op een heldere manier de wederzijdse verplichtingen van de partijen af en verkleint het risico van juridische complicaties. Het is daarom belangrijk om te weten, alvorens bedrijven internationale overeenkomsten afsluiten, welke kosten... Lees meer >

Cursus 'Documenten bij export'

Of je nu buiten of binnen de Europese Unie levert, je krijgt hoe dan ook te maken met diverse exportdocumenten. Vaak horen we van deelnemers dat ze oude documenten als voorbeeld gebruiken. Men weet dan niet wat precies en waarom bepaalde documenten ingevuld worden, hoe het eigenlijk zou moeten en wat de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Met deze cursus willen we mensen inzicht geven in de (elektronische) papierwinkel van export. Lees meer >

Fiata documenten

Fiata staat voor Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés en is een non-gouvernementele organisatie, die expediteurs en logistieke bedrijven representeert. Om een uniforme standaard te stellen voor expediteurs geeft Fiata een aantal eigen documenten uit, herkenbaar aan het Fiata logo en een specifieke kleur.Fiata - F.C.R. documentHet "Forwarding Certificate of Receipt" wordt in het algemeen afgegeven door expediteurs aangesloten bij de Fiata (Fe... Lees meer >

CIM/ISV

Voor internationaal vervoer over het spoor wordt de CIM-vrachtbrief gebruik, ook bekend onder de naam ISV (Internationale Spoor Vrachtbrief). Dat is hét contract tussen de afzender en de vervoerder. Het is een vijfvoudig document bestaand uit onderstaande delen.Blad 1 = Origineel vrachtbrief bestemd voor de geadresseerdeBlad 2 - Geleidebrief voor de vervoerder bij aankomstBlad 3 = Aankomstbulletin voor de vervoerder bij aankomst of douaneBlad 4 = Kopie vrachtbrief bestemd voo... Lees meer >

Gevarenkaarten

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is het verplicht om schriftelijke instructies, ofwel een gevarenkaart, aan boord te hebben. Dit geldt voor hoeveelheden boven de ADR-vrijstellingsgrenzen.De gevarenkaart moet door de vervoerder aan de bemanning van het voertuig worden verstrekt vóór het begin van de reis in een taal of talen die alle bemanningsleden kunnen lezen en begrijpen. De vervoerder moet waarborgen dat de bemanning de instructies begrijpt en in staat... Lees meer >

Dangerous Goods Declaration

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen verschillende documenten het transport begeleiden. Elke modaliteit heeft daar een eigen wet- en regelgeving voor. Volgens de regels voor het vervoer over weg, spoor en binnenvaart moet een vervoersdocument aanwezig zijn. De regels schrijven geen vast vervoersdocument per modaliteit voor, maar geven een voorbeeld van een multimodaal vervoersdocument: Multimodal Dangerous Goods Form. Daarnaast bestaan de IMO Dangerous Goods Declar... Lees meer >

CMR vrachtbrief

De in Nederland veel gebruikte AVC vrachtbrief verwijst naar de Algemene Vervoerscondities en geldt als wegververoersovereenomst die vaak wordt gebruikt bij wegransport binnen Nederland. Bij het grensoverschrijdend vervoer is de C.M.R. vrachtbrief vereist. Waar deze niet door u als afzender wordt opgemaakt, doch door de vervoerder, zal het door u opgemaakte beurtvaartadres (voor binnenlands vervoer) uitsluitend dienst doen als bewijs van ontvangst.Zoals altijd is eerst lezen... Lees meer >

Air Waybill (AWB)

Ingevolge de IATA-bepalingen dient het vervoer door de lucht gedekt te zijn door een luchtvrachtbrief, deze is het bewijs van de tussen aflader en vervoerder gesloten overeenkomst en dient door of namens de partijen ondertekend te zijn. De luchtvrachtbrief dekt het gehele traject, vanaf luchthaven van vertrek tot luchthaven van aankomst, ook al wordt een gedeelte van het traject per auto afgelegd. Er zijn zelfs trajecten welke geheel per auto worden afgelegd onder dekking van... Lees meer >

Pagina's