Inhoud gevonden over het onderwerp: wissel

Cursus 'Documenten bij export'

Of je nu buiten of binnen de Europese Unie levert, je krijgt hoe dan ook te maken met diverse exportdocumenten. Vaak horen we van deelnemers dat ze oude documenten als voorbeeld gebruiken. Men weet dan niet wat precies en waarom bepaalde documenten ingevuld worden, hoe het eigenlijk zou moeten en wat de consequenties zijn als het niet goed gebeurt. Met deze cursus willen we mensen inzicht geven in de (elektronische) papierwinkel van export. Lees meer >

Wissel

Bij verschillende betalingsvormen zoals documentaire incasso's, documentaire kredieten en langlopende exportfinancieringen komen regelmatig wissels voor. Een wissel is een zogenaamd 'financieel' document. Het is een instrument waarin een schuldvordering is vastgelegd, d.w.z. dat degene die een vordering heeft op een ander, zijn vordering tot uitdrukking kan brengen, door een wissel ten bedrage van het bedrag van deze vordering te trekken op zijn schuldenaar en te laten accept... Lees meer >