Air Waybill (AWB)

Ingevolge de IATA-bepalingen dient het vervoer door de lucht gedekt te zijn door een luchtvrachtbrief, deze is het bewijs van de tussen aflader en vervoerder gesloten overeenkomst en dient door of namens de partijen ondertekend te zijn. De luchtvrachtbrief dekt het gehele traject, vanaf luchthaven van vertrek tot luchthaven van aankomst, ook al wordt een gedeelte van het traject per auto afgelegd. Er zijn zelfs trajecten welke geheel per auto worden afgelegd onder dekking van de luchtvrachtbrief.

De luchtvaartmaatschappij of luchtvrachtexpediteur die de luchtvrachtbrief opmaakt en afgeeft, behoeft niet de daadwerkelijke vervoerder te zijn, doch is wel verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het transport.
Zoals blijkt uit de aantekening op de AWB "not negotiable", is deze niet verhandelbaar, zodat bij betaling tegen documenten niet te veel waarde gehecht moet worden aan de AWB als document. De AWB bestaat in setvorm, in het algemeen 9-voud en is per set genummerd. Voor het gebruik van elk van de sets is verantwoording verschuldigd aan de Maatschappij door welke de set is afgegeven. Aangezien de lay-out van de AWB van de diverse maatschappijen gelijk is, is vrij eenvoudig aan te geven waar wat ingevuld dient te worden. Dit wil beslist niet zeggen, dat het een eenvoudig document is, zelfs verre van dat. Dat zal dan mede een reden zijn om de AWB door een deskundige, de luchtvrachtexpediteur te laten opmaken. Het is een van die transportdocumenten die echt als bewijs van transport dienst doet meer dan als informatie overbrengend document. Dat het niet eenvoudig is, blijkt wel uit het feit, dat een belangrijk deel niet ingevuld blijkt te zijn als de goederen verzonden zijn, terwijl het merk, notify-address en eventuele voor ontvanger bedoelde informatie in een hoek weggewerkt dient te worden.
Het exemplaar van de AWB, dat in uw bezit komt, is het exemplaar no. 3 for shipper, een van de 3 originelen die een set bevat. Bij luchtvracht draait veel om het AWB nummer, het flightnummer en ETA (Estimated Time of Arrival). Hiermee weet de ontvanger alles om bij aankomst de zending te kunnen laten localiseren.

House Air Waybill
Deze wordt afgegeven door b.v. luchtvracht consolidators, wijkt nogal af van de normale AWB en is ook veel eenvoudiger van indeling. Mits uitdrukkelijk in het accreditief vermeld, wordt de house-airway-bill niet als transportbewijs door de bank geaccepteerd. Een House Air Waybill begeleidt zendingen van verschillende afzenders, die worden gegroepeerd om gezamenlijk verzonden te worden. Een Master Air Waybill begeleidt deze gegroepeerde zending bij het tranport.

De e-AWB
De e-AWB is een elektronische versie van de papieren Air Waybill voor zendingen die door de lucht worden vervoerd. De e-AWB kan de papieren versie vervangen.
Het gebruik van de e-AWB stelt hogere eisen aan de juiste invulling en nauwkeurigheid.
Ieder gebruik van een box op de papieren versie komt overeen met een vast en beschreven gecodeerd gebruik in de e-AWB.
Bij de e-AWB kan de technische invulling onmiddellijk gecontroleerd worden door het systeem van de opmaker, het centrale verwerkingssysteem Cargonaut, alsmede het systeem van de ontvangende afhandelaar en luchtvaartmaatschappij.
Ontvangers van de e-AWB kunnen de eigen processen beter plannen en registreren met alle voordelen vandien.

De voordelen zijn aanzienlijk: buiten de financiële aspecten, directe links met:

  • Expediteur (bookings, house Air Waybill)
  • Luchtvrachtmaatschappij (Master Air Waybill, status, flight into afhandelaar)
  • Douane (ECS, Sagitta, NCTS, Amor, Rodos, VIP/VUP, scanlog)

 

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!