Ambassades in het buitenland

De actieve exportbevordering van de Nederlandse overheid komt tot uiting in de functies en taken van de Economische Voorlichtingsdienst (EVD), het directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen (BEB), beide onderdeel van het ministerie van economische zaken, en de Nederlandse ambassades in het buitenland, onderdeel van ministerie van buitenlandse zaken. 

De EVD is de centrale vraagbaak voor de Nederlandse ondernemers die internationaal zaken (gaan) doen. De EVD informeert vooral het midden- en kleinbedrijf over buitenlandse markten en helpt deze bedrijven bij het selecteren en bewerken van markten.
 
De beleidsopdracht van het DG-BEB is het via de internationale samenwerkling bevorderen van optimale economische betrekkingen met het buitenland en het scheppen van voorwaarden voor marktconforme ontplooiing van het Nederlandse bedrijfsleven in zijn grensoverschrijdende activiteiten.

De economische belangenbehartiging is een belangrijke taak van de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland. De Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland kunnen vooral in die landen waar geen Nederlands-buitenlandse Kamer van Koophandel is gevestigd, een belangrijke steun zijn bij het betreden van markten in het buitenland en het verwerven van orders. Zij zijn het Nederlandse bedrijfsleven van dienst zijn met informatie, het leggen van contacte en dergelijke, ter aanvulling op de informatie die reeds bij de hiervoor genoemde afdelingen van de ministeries van economische zaken en landbouw, natuurbeheer en visserij verkregen kan worden.

Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij heeft op 30 posten (verantwoordelijk voor 85 landen) in de wereld vertegenwoordigingen in de vorm van landbouwattaches. De landbouwattache vertegenwoordigt zijn ministerie op alle beleidsterreinen. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven op het terrein van landbouw en visserij: of het nu gaat om marktanalyses of informatie over veterinaire en physosanitaire kwesties, handels- en investeringsmogelijkheden of om adviezen bij de identificatie en begeleiding bij agrarische projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

 

Weblinks 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen


Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!