Bill of Lading (B/L)

De Bill of Lading (B/L) is het verschepingsdocument dat oorspronkelijk uitsluitend voor verlading per zeeschip werd gebruikt. Nu ook voor de binnenvaart en voor het zogenaamde over-land transport, in dat geval wordt gesproken we over een “Multimodal Bill of Lading” of CT-document (combined transport).

De House B/L wordt door een expediteur verstrekt aan de verlader, de Master B/L (MBL) wordt door de rederij verstrekt aan de expediteur.

Enkele eigenschappen van de B/L

 • Pagina 1: verschepingsvoorwaarden, vervoersvoorwaarden (bijv. the HagueVisby rules, Hamburg rules of de Rotterdam rules, die de hiervoorgenoemde rules zullen vervangen);
 • Pagina 2: voorgedrukt met de naam van de scheepvaartmaatschappij, naam van de cargadoor (scheepsagent, vertegenwoordiger van de rederij), omschrijving goederen, afzender, ontvanger etc.
 • Aantal af te geven originele en kopieën in principe onbeperkt;
 • Een volledig stel cognossement en kan worden aangeduid met 2/two, 3/three. Het aantal afgegeven originelen staat op elk B/L aangegeven;
 • Elke orginele B/L is getekend door of namens "The Master" (de cargadoor tekent namens de carrier; “as agents for” en is duidelijk herkenbaar als origineel;
 • De kopieën zijn duidelijk gewaarmerkt met "non negotiable";
 • De aantekening "one of them accomplished the other" houdt in, dat ook al zijn er meerdere originele B/L's afgegeven, slechts één B/L volstaat om de goederen in ontvangst te nemen, deze regel is ook bekend als de cassatorische of drie musketiers clausule;
 • De B/L is het enige verhandelbare transportdocument, waarbij door overdracht van de B/L, het recht om te beschikken over de goederen wordt overgedragen. De B/L is dus een “titeldocument”, hierbij speelt echter een rol hoe de B/L is opgemaakt.

Soorten B/L (cognossementen)

 1. Cognossement op naam (recta cognossement) niet verhandelbaar – overdraagbaar met acte van sessie
 2. Cognossement aan order – overdraagbaar – verhandelbaar
 3. Cognossement aan toonder – overdraagbaar – verhandelbaar
 4. Combined transport Bill of Lading –  order B/L zonder naam
 5. Sea-waybill/datafreight Receipt/Express B/L – niet verhandelbaar
 6. Straight Bill of Lading – niet verhandelbaar
 7. Received for shipment cognossement – echt B/L – ter verscheping ontvangen
 8. Shipped on board  cognossement – echt B/L – aantekening shipped on board (L/C)
 9. Doorcognossement – through B/L of Multimodal B/L– met vervolgtransport

 De inhoud van de B/L

 • Elke B/L is voorzien van een nummer corresponderende met het scheepsmanifest;
 • Schipper/aflader: hier kan zowel de naam van de verkoper als van een tussenpersoon, bijvoorbeeld de expediteur, staan. Een L/C kan echter voorschrijven "Third party as shipper not acceptable". In dat geval is de begunstigde van het L/C (the beneficary) de aflader;
 • De adressering van de B/L: hiermede bepalen we min of meer of degene die in het bezit is van een van de originele cognossement en ook over de goederen kan beschikken;
 • Consignee: de naam van de afnemer; de naam van de bank;
 • Order B/L: zonder vermelding van een naam. Endossering (naam van de verkrijger melden op de achterkant + het plaatsen van een handtekening) door aflader/shipper op de achterzijde van de B/L is noodzakelijk om het eigendom over te dragen;
 • To the order of: onder toevoeging van de naam van degene aan wie de goederen worden overgedragen. Dit kan zowel de koper zijn als de bank die over de goederen wenst te beschikken, aangezien hij financieel garant staat.
 • Ook hierbij kan endossering plaatsvinden, doch uitsluitend door degene die op de order vermeld is;
 • Notify: hierbij wordt de naam vermeld van degene die door de cargadoor in de loshaven geïnformeerd dient te worden over de aankomst van het schip (dit kan de koper zijn maar ook een door de koper ingeschakelde expediteur in het land van bestemming. De houder van de B/L meldt zich bij de cargadoor (agent/scheepvaart maatschappij).
 • De overige punten, zowel merken, aantal, colli-omschrijving en gewicht geven geen moeilijkheden.

Nuttige links:
http://www.stratech.nl/nl/bill-of-lading/

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!