Certificaat van Oorsprong (CvO)

Certificaten van Oorsprong zijn officieel (wettelijk) afgegeven documenten welke de oorsprong van goederen aangeven. Deze documenten worden afgegeven door aangewezen organisaties binnen de Europese Unie en geven de oosprong aan van de betreffende goederen volgens de wetgeving in de Europese Unie.
Een CvO kan gevraagd worden vanwege handelspolitieke en politieke redenen en kan worden voorgeschreven in een Letter of Credit.

De normen voor het bepalen van de oorsprong  zijn vastgelegd in het CDW (Communautair Douanewetboek art 23 en 24) en de TDCW (Toepassingsverordening art 37 t/m 46 en de bijlagen 9 t/m 11)

Artikel 23 CDW vermeld dat producten die geheel en al in één land of douanegebied zijn verkregen, worden geacht van oorsprong te zijn uit dat land of gebied. (bv landbouw, visserij, mijnbouwproducten)

Artikel 24 CDW vermeld, dat indien er bij be-of verwerking van grondstoffen en/of materialen uit twee of meer landen een nieuw product ontstaat, dit product de oorsprong krijgt van het land waar de be- of verwerkingen hebben plaatsgevonden die hebben geleid tot dit nieuwe product. Hierbij moeten er rekening worden gehouden met een aantal factoren nl;

  • de be-of verwerking moet plaatsvinden in een daartoe ingericht bedrijf;
  • de be-of verwerking moet ingrijpend en economisch verantwoord zijn.

De oorsprong van goederen dient te worden aangetoond. Het bewijs wat hiervoor nodig is kan verschillen en is afhankelijk van het feit of de aanvrager producent of handelaar is. Het Certificaat van Oorsprong wordt in Nederland afgegeven door de Kamer van Koophandel.

Nuttige links

http://www.stratech.nl/nl/certificaat-van-oorsprong/

 

 

 

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!