CMR vrachtbrief

De in Nederland veel gebruikte AVC vrachtbrief verwijst naar de Algemene Vervoerscondities en geldt als wegververoersovereenomst die vaak wordt gebruikt bij wegransport binnen Nederland.
Bij het grensoverschrijdend vervoer is de C.M.R. vrachtbrief vereist. Waar deze niet door u als afzender wordt opgemaakt, doch door de vervoerder, zal het door u opgemaakte beurtvaartadres (voor binnenlands vervoer) uitsluitend dienst doen als bewijs van ontvangst.

Zoals altijd is eerst lezen en dan invullen het belangrijkste. Men voorkomt daarmee doorhalingen en opmerkingen van bepaalde instanties. Of men al dan niet zelf een dergelijke vrachtbrief invult, maakt geen verschil. Men dient immers toch te weten wat er in komt te staan. De vrachtbrief bestaat in set-vorm waarvan de exemplaren genummerd zijn en aangegeven is voor wie het exemplaar bestemd is. Tevens is de set voorzien van een nummer. Het hoofdkader van de vakkenindeling is gelijk aan die van de spoorwegvrachtbrief. De vakindelingen op de C.M.R. vrachtbrief zijn genummerd en voorzien van de aanduidingen welke gegevens in het betreffende vak opgenomen dienen te worden. Tevens is in de vrachtbrief aangegeven welke vakken door de afzender ingevuld dienen te worden.

Een belangrijk deel van deze gevraagde gegevens is hiervoor reeds opgenomen. In de C.M.R. vrachtbrief dient tevens te worden opgenomen:

  • Eventueel bijgevoegde documenten (certificaten-facturen);
  • Douane-statistieknummer (EU nomenclatuur);
  • Speciale instructies van de afzender: zoals “alleen overnachten op bewaakte parkeerplaatsen”.
  • Handtekening van de afzender, naam van chauffeur. Ook het kenteken van het getrokken vervoermiddel (oplegger, aanhanger) vermelden.

Het exemplaar, dat de exporteur van de vervoerder ontvangt als bewijs dat de goederen ten vervoer zijn overgenomen, dient voorzien te zijn van handtekening en het stempel van de vervoerder. Het exemplaar van de vervoerder dient bij het in ontvangst nemen van de goederen door de geadresseerde te worden afgetekend. De geadresseerde ontvangt een kopie van de C.M.R.-vrachtbrief.

Condities
Zoals reeds uit de aanhef blijkt, is de naam van de vrachtbrief ontleend aan het C.M.R. verdrag, waaronder het vervoer plaatsvindt.

Verhandelbaarheid
Een C.M.R.-vrachtbrief is geen titeldocument en is niet verhandelbaar, d.w.z. de overdracht van de goederen vindt plaats door aflevering van de goederen en niet door overdracht van de vrachtbrief.

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!