Exportcombinatie

 De exportcombinatie is een samenwerkingsvorm tussen een aantal ondernemingen die gezamelijk een zogenaamd 'Centraal Orgaan' van de exportcombinatie oprichten. Exportartikelen van meerdere bedrijven worden branchegewijs of in een elkaar aanvullend assortiment gecombineerd. Hun productenrange wordt dan in een gecombineerd assortiment op de doelmarkten aangeboden. De ondernemingen die samenwerken zullen een of meer exportfuncties delegeren. Deze exportfuncties kunnen zowel strategisch als operationeel van aard zijn.
De functies kunnen zijn:

 • Het verrichten van een marktonderzoek met betrekking tot de exportmogelijkheden voor de leden.
 • Het leggen van contacten met agenten, groothandelaren en wederverkoper of afnemers. De follow-up moet verricht worden door de leden.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van de exportmarketingstrategie. 

De volgende marketingfuncties kan het  Centraal Orgaan voor de leden waarnemen:

 • doelgroepselectie;
 • assortimentsvorming;
 • merknaamgeving;
 • service / onderhoud / garantieverlening;
 • prijsstelling;
 • distributiekanaalkeuze;
 • promotie-activiteiten;
 • persoonlijke verkoopactiviteiten.

Exportuitvoering, voor met name de volgende taken:

 • fysieke distributie;
 • facturering;
 • debiteurenbewaking;
 • voorraad houden;
 • in voorkomende gevallen het verdelen van orders over de leden.

 De samenwerking via een exportcombinatie kan gebaseerd zijn op:

 • het samenvoegen van assortimenten ten einde beter te kunnen inspelen op de behoefte in de markt;
 • de gezamelijke interesse voor bepaalde exportgebieden;
 • het leveren door de leden aan dezelfde afnemers;
 • de gezamelijke behoefte van de leden om bepaalde exportmarketingfuncties te delegeren;
 • financiële redenen.

Voor deze entreestrategie gaan de leden uit van het marketingconcept, met andere woorden in elk geval van exportmarketing.

 

Nuttige links

Federation of International Trade Associations
http://www.fita.org/emc.html

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!