Exporteren

Exporteren houdt veel meer in dan goederen en diensten verkopen aan buitenlandse afnemers. Ondernemingen die het op de binnenlandse markt goed doen, moeten in staat geacht worden het ook goed te doen op buitenlandse markten. Als er in Nederland een markt is voor een goed product, dan is die markt doorgaans ook elders, buiten ons land, te vinden, zij het dat het product of dienst veelal in meer of mindere mate aan die eisen van nieuwe markten aangepast moet worden.

In de ontwikkeling van internationale activiteiten van een onderneming kunnen globaal drie fasen ondersheiden worden:

1. Export, van een passieve naar een actieve aanpak. De onderneming gaat het initiatief nemen en zoekt een regelmatige afzet op een of meer buitenlandse markten. De organisatie wordt in toenemende mate afgestemd op de export. Verkoop en productie worden aangepast aan de vraag uit het buitenland.

2. Van exporteren naar internationaal zakendoen/internationale marketing. Het exportmarktgeoriënteerde denken dringt op alle niveaus van de onderneming door. De onderneming doet systematisch onderzoek naar de behoeften van de buitenlandse afnemers.

3. Van internationale marketing naar internationaal opereren. Het bedrijf is volledig op een optimale  bewerking van buitenlandse markten ingesteld, niet alleen vanuit Nederland, maar bovenal ook door middel van joint-ventures, licenties of vestigingen in het buitenland.<br>

Wanneer de motieven om te gaan exporteren duidelijk zijn, moet de ondernemer zich gaan afvragen of zijn bedrijf wel geschikt is om aan export te doen. Een ondernemer kan zichzelf de volgende vragen stellen:

Is de organisatie geschikt voor export?
Het is van groot belang dat de organsatie van de onderneming het extra werk van de export aan kan. Er moet binnen de onderneming voldoende kennis, tijd en aandacht, oftewel 'know-how; beschikbaar zijn. Maar ook de productieafdeling moet over voldoende capaciteit beschikken om de extra vraag door de export aan te kunnen. Daarnaast zal ook het inkoopbeleid aan de export moeten worden aangepast. Wanneer een ondernemer wil gaan exporteren is het belangrijk dat het goed verkooppersoneel heeft. Het verkooppersoneel moet bijvoorbeeld een grote talenkennis hebben. Zonder een goede verkoopafdeling zal de export niet slagen. Maar ook de administratie moet het extra werk van de export aan kunnen.

Hoe is het met de financiële situatie van de onderneming?
De financiële situatie van een onderneming moet in orde zijn voordat zij gaat exporteren. Er moet voldoende vermogen zijn om de extra investeringen die voor de export nodig zijn, te betalen.

Is het product geschikt voor de export?

Tenslotte zal de ondernemer moeten onderzoeken of er op de buitenlandse markt behoefte bestaat aan zijn product. Wellicht moet hij zijn product aanpassen aan de eisen van de toekomstige buitenlandse afnemers. Ook moet de ondernemer van tevoren al een verkoopstrategie en eventueel passende reclamecampagne bedenken. Hij zal de transportmogelijkheden onderzoeken. De ondernemer zal moeten bedenken tegen welke prijs hij het product in het buitenland wil gaan aanbieden. Vaak zijn er prijsschommelingen mogelijk.

 

Guide to Exporting
http://www.marketnewzealand.com/common/files/guidetoexporting-htg.pdf

A basic guide to exporting
http://www.unzco.com/basicguide/

Step-by-step guide to exporting
http://exportsource.gc.ca/pdf/step_e.pdf

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!