Exportmanagement

Exportmanagement is een multidisciplinair vakgebied. Niet alleen moeten aspecten van marketing beheerst worden, maar ook die van het exportbeleid, het financiële, juridische, logistieke en douanebeleid in relatie tot export. En niet te vergeten de culturele en communicatieve vaardigheden die vereist zijn.
Onderhandelingsbekwaamheden, goede omgangsvormen en een hoge moraliteit zijn daarvoor noodzakelijk. Een exportmanager dient niet alleen een goed zakenman/-vrouw te zijn, maar moet zich ook snel kunnen aanpassen aan het milieu waarin hij/zij zich bevindt en waarmee hij/zij contact heeft. Een van de belangrijkste voorwaarden voor goede kwaliteit van het export management, is de kennis en vaardigheden waarover een bedrijf kan beschikken om kansen te onderkennen en te verzilveren, op basis van continuïteit.

Binnen het vak van exportmanager vallen de volgende onderwerpen:

 • Export als structurele aanpak
 • Groeistrategieën
  • Het onderzoeken en selecteren van buitenlandse markten
 • Exportplanning
  • Exportbeleidsplan
  • Exportmarketingplan
  • Doelgroepwaarde
 • Entreestrategie
 • Financieel beleid
 • Logistiek en douanebeleid
 • Culturele valkuilen
 • Juridische aspecten

 

Nuttige links

Management Issues Involved in the Export Decision
http://www.bizmove.com/export/m7b.htm

Exportmanagement
http://www.sfe.nl/management/index.html

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!