Exportverpakking

Bij de export van goederen is het van belang een zodanige verpakkingswijze te kiezen dat het goed, dat voor verzending gereed staat, onveranderd zijn bestemming bereikt tegen zo laag mogelijke kosten. Welke transportverpakking gekozen wordt, hangt af van de soort goederen en de vorm van transport. De keuze van de verpakking wordt vaak gedaan tegen de achtergrond van de doelstellingen van de fysieke distributie. De doelstellingen zijn om de goederen bij de gebruiker af te leveren:

 

  • In de juiste hoedanigheid
  • Op de juiste plaats
  • In de juiste hoeveelheid
  • Op de juiste tijd
  • Zonder schade te veroorzaken aan de omgeving
  • Tegen zo laag mogelijke kosten.

 

Functies van vepakking
De verpakking speelt een belangrijke rol bij het verzenden en vervoeren van goederen en heeft een aantal belangrijke functies:

 

Bescherming, tegen de risico's van opslag, overslag en vervoer. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan diefstal, vocht, brand, handling, contaminatie enz.

 

Bundeling voor hanteerbaarheid en transporteerbaarheid van het product. Het is van belang dat het vervoer van de goederen zo economisch mogelijk gebeurt. Om dit te verwezenlijken is het belangrijk dat de producten worden samengevoegd en gebundeld. Hoe groter de verpakkingseenheid hoe meer er in een keer kan worden verplaatst. Welk verpakkingsmiddel er gekozen gaat worden hangt af van het type van mechanisatie die op de route kan worden toegepast. Meestal wordt er gebruik gemaakt van pallets en containers.

Informatieverstrekking over het product. De verpakkingseenheid is tijdens het vervoer een belangrijke informatiebron. Het gaat hierbij om de volgende informatie:

- inhoud van de verpakking: om wat voor soort producten gaat het, wat is het gewicht van het product, om hoeveel eenheden gaat het etc.
- hoe men om dient te gaan met het betreffende product
- waar komt het product vandaan en waar gaat het naar toe
- vereiste gegevens m.b.t. overheidsvoorschriften.

 

Marketing. Al wordt deze functie meer toegeschreven aan de primaire- of productverpakking, steeds vaker wordt ook de transportverpakking benut voor werving. Door steeds verbeterende druktechnieken is mogelijk zeer fraaie verpakkingen te produceren.

 

Kortom het gebruik van een doelmatige verpakking zal de efficiëntie van transport en opslag verhogen en verliezen van het product beperken. De manier waarop men met een product omgaat verschilt per land, dus bij de keuze van de verpakking moet hiermee rekening gehouden worden. Het is dan ook belangrijk zich goed te laten informeren over de situatie in het land van import om misverstanden te mijden.

 

 

 

 

Instructie export verpakkingshout (Ministerie LNV)
http://www.export.nl/downloads/export_verpakkingshout.pdf

Stichting Markering Houten Verpakkingen
http://www.smhv.nl/

 

International Plant Protection Convention
https://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp

Exportpallets
http://www.exportpallets.nl
http://verpakking.pagina.nl/
http://www.nvc.nl/
http://www.ean.nl/

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!