Factuur

Zijn de goederen gereed voor verzending of reeds verzonden, dan kan men overgaan tot het maken van de factuur. De opmaak van een factuur is niet vrijblijvend. U dient een aantal wettelijke basisregels goed in acht te nemen.

Functie van de factuur
Een factuur is een multifunctioneel document dat kan dienen als:

 • een rekening voor geleverde goederen / diensten;
 • een werkdocument voor het maken van uitvoerdocumenten, verzendinstructie, transportdocumenten, afsluiten transportverzekering;
 • bijlage bij aanvraag uitvoervergunning;
 • certificaat van oorsprong nà legalisatie door Kamer van Koophandel en eventueel een consulaat;
 • bijlage bij bankdocumenten;
 • bijlage bij uitvoerdocumenten;
 • bijlage bij inklaringsdocumenten.

Welke gegevens dient een factuur te bevatten:

 • het woord "factuur" (of de vertaling hiervan, bijvoorbeeld Invoice of Rechnung);
 • uw firmanaam en overige bedrijfsgegevens (incl. BTW of fiscaal nummer);
 • naam en volledig adres van de koper (incl BTW of fiscaal nr.);
 • afleveringsadres indien afwijkend van adres koper.
 • factuurnummer en factuurdatum;
 • referentienummer van aankoop order en of interne order;
 • verpakkingseenheden, gewicht – volume eenheid per artikel;
 • hoeveelheid en prijs per eenheid + totaalbedrag;
 • omschrijving van de goederen diensten (evt. met verwijzing naar de offerte of proforma-factuur);
 • eventueel verwijzing naar een L/C en de daarbij behorende omschrijvingen;
 • hoeveelheid en prijs; valutasoort
 • leveringsconditie;vervoerswijze, aanvangsdatum vervoer en indien mogelijk identificatie vervoermiddel;
 • betalingsconditie;
 • eventueel gevarenklasse;
 • handtekening indien vereist. (Advies: laat exportfacturen ondertekenen door een bevoegd persoon; baat het niet, dan schaad het niet).

Afhankelijk van het land van bestemming:

 • dient nagegaan te worden of de factuur een waarmerking behoeft (zie hierboven);

 

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!