Gevarenkaarten

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is het verplicht om schriftelijke instructies, ofwel een gevarenkaart, aan boord te hebben. Dit geldt voor hoeveelheden boven de ADR-vrijstellingsgrenzen.
De gevarenkaart moet door de vervoerder aan de bemanning van het voertuig worden verstrekt vóór het begin van de reis in een taal of talen die alle bemanningsleden kunnen lezen en begrijpen. De vervoerder moet waarborgen dat de bemanning de instructies begrijpt en in staat is deze naar behoren toe te passen.
De schriftelijke instructies zijn geldig voor alle gevarenklassen. De indeling en inhoud moet overeenkomen met het model zoals aangegeven in sectie 5.4.3.4 van het ADR.
Aan de hand van de ADR-gevaarsetiketten geeft de kaart instructie over het gevaar van de aanwezige stoffen, de te nemen voorzorgsmaatregelen en de aanwezigheid van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen.

Bron: EVO

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!