Internationale handel

Internationale handel ontstaat door het verschil in productie tussen landen. Een land zal die producten produceren die zij het goedkoopste kunnen produceren. Wanneer er in een land meer gemaakt wordt dan het zelf nodig heeft, ontstaat een overschot. Het land zal proberen het overschot te verkopen aan een ander land. Met de opbrengst uit deze export kan een land de import betalen van goederen die het land zelf niet of duurder maakt.

Productieverschillen tussen landen ontstaan dus door een verschil in productiekosten. Er zijn  twee soorten kostenverschillen tussen landen: absolute en comparatieve.
Bij absolute kostenverschillen gaat het om de werkelijke kosten die voor de productie betaald wordt. Absolute kostenverschillen treden op bij de productie van vergelijkbare goederen in verschillende landen.

Een land maakt die producten die het naar verhouding het goedkoopste kan produceren. Deze kostenverschillen heten comparatieve kostenverschillen. Comparatieve kostenverschillen treden op als er tussen twee landen verschil is in de verhouding van de kosten van het ene product ten opzichte van de kosten van het andere product. Als een land ten opzichte van een ander land voor alle geproduceerde goederen een absoluut kostenvoordeel heeft, kan er toch handel tussen deze landen ontstaan op grond van comparatieve kostenverschillen. Een land moet zich namelijk op de productie van dat goed toeleggen waarvan de kosten in verhouding tot het andere goed het laagst zijn.
Comparatieve kostenverschillen zijn essentieel voor het ontstaan van internationale handel. Elk land legt zich toe op de productie van die goederen waarvoor het relatief het geschiktst is.

Comparatieve kostenverschillen kunnen ontstaan door:

  1. De verdeling van productiemiddelen. Een land waar de productiefactor arbeid in ruime mate is vertegenwoordigd ten opzichte van kapitaal, zal een arbeidsintensief product kennen. In landen die weinig ontwikkelde industrie hebben, zal de productiefactor kapitaal minder voorkomen dan in een sterk geïndustrialiseerd land;
  2. De mate van ontwikkeling van een land. Een hoog ontwikkelingspeil leidt vaak tot een betere infrastructuur. Zo is in Nederland sneller vervoer aanwezig dan in Afrika en kan informatie sneller uitgewisseld worden. Een hoog ontwikkelingspeil leidt ook tot de aanwezigheid van kwalitatief hoogstaande arbeidskrachten. Als mensen een hogere opleiding hebben, kunnen ze moeilijker werk doen;
  3. De geografische ligging. Afhankelijk van klimatologische omstandigheden zullen in verschillende landen verschillende producten worden vervaardigd;
  4. Kunstmatige voordelen. Kunstmatige voordelen zijn voordelen die mensen zelf hebben gecreëerd. Ze kunnen ontstaan door beschermende overheidsmaatregelen, die kostenvoordelen tot gevolg hebben;
  5. Inkomen. Door verschillen in inkomen zullen producten verschillen in prijs. Met name arbeidsintensieve producten zullen in lage-lonenlanden veel goedkoper gemaakt kunnen worden.

Naast het verschil in behoeften en productie tussen landen en de kostenvoordelen, comparatief of absoluut, is er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wil er handel tussen landen plaatsvinden:

  • een land zal naar een ander land producten exporteren, als de transportkosten niet te zwaar gaan drukken op de totale productiekosten;
  • een land kan alleen met een ander land handel drijven, als de consument in dat andere land van mening is dat buitenlandse producten gelijkwaardig zijn aan de nationale producten;
  • ondernemers moeten goed op de hoogte zijn van het kosten- en prijsniveau in andere landen. Anders kunnen zij niet beoordelen of handel met een ander land voordelig voor hen is;
  • handel tussen landen moet mogelijk zijn en niet extra bemoeilijkt worden door douaneregelingen en douanetarieven die kostenverhogend werken.

Web resources for International Trade
http://www.fita.org/webindex/index.html

Preparing a business plan
http://www.acoa.ca/e/business/business_plan/

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!