Joint-venture

Joint-ventures zijn formeel juridische vennootschappelijke verbintenissen om samen met een of meer organisaties gemeenschappelijke doelstellingen in een daarvoor afzonderlijk gecrëerde organisatorische entiteit te verwezenlijken. De joint venture is aldus een samenwerkingsverband van een onderneming met één of meerdere buitenlandse bedrijven. De bedrijven maken afspraken over wie wat inbrengt aan geld, personeel, kennis, etc. De ondernemingen kunnen bijvoorbeeld samen de productie gaan verzorgen. Een joint venture wordt vaak opgericht als een regering van een land directe import verbiedt of erg hoge invoerrechten heft. Importeren wordt dan bijna onmogelijk.  
 
Bij de oprichting van een joint venture moeten in ieder geval de volgende zaken geregeld worden:

  1. welke producten/diensten de joint venture maakt/levert;
  2. welke markten de joint venture gaat benaderen;  
  3. hoe besluiten binnen de joint venture genomen gaan worden;  
  4. in hoeverre de bedrijven commercieel aan elkaar gebonden zijn;  
  5. hoe de financiële zoals investeringen, winst- en verliesdeling geregeld gaan worden;  
  6. welk recht van toepassing is als er geschillen zijn. Er zijn namelijk altijd twee bedrijven uit twee verschillende rechtsgebieden bij een joint venture betrokken.  

Het doel van de verbintenis kan een uitbreiding van de activiteiten zijn. Nadat het doel bereikt is, moet worden nagegaan of er nog voldoende redenen aanwezig zijn om met de samenwerking door te gaan. De voordelen van een joint venture kan zijn het bereiken van schaalvergroting. Maar voornamere voordelen zijn de volgende:
 

  1. De ondernemingen maken gebruik van elkaars kennis en technologie over verkoop- en distributiesystemen;  
  2. De joint venture krijgt vanwege de samenwerking met een lokaal bedrijf sneller overheidsopdrachten;  
  3. De markt kan beter en goedkoper benaderd worden.

Law about: Joint Ventures
http://www.law.cornell.edu/topics/joint_ventures.html

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!