Juridische aspecten van export

 Met welke partij ga ik in zee? Moet ik met hem een schriftelijk contract sluiten? Is mijn contactpersoon gemachtigd? Wat voor een rechtsvorm heeft de afnemer? Is hij goed voor zijn geld? Leg ik de onderhandelingen vast? Moet ik een intentieverklaring krijgen? Op welk moment is de overeenkomst gesloten? Wat moet in de overeenkomst staan? Is mijn handelsmerk internationaal beschermd of kan de afnemer ermee vandoor gaan? Kan ik worden aangesproken wegens productaansprakelijkheid? Zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing? Moet ik rechtstreeks verkopen of een agent dan wel een wederverkoper inschakelen? Welke recht is van toepassing en waar moet ik heen bij geschillen? Bovenstaande juridische vragen zijn voor een ondernemer vaak niet interessant. Hij wil handel drijven, nieuwe markten verkennen, kopen of verkopen. Een man een man, een woord een woord. Bij het doen van zaken moet je elkaar kunnen vertrouwen. De juridische aspecten bij transacties zijn dan ook vaak ondergeschikt aan de commerciële aspecten. De winst zit in de handel, niet in de wijze waarop de handel schriftelijk is vastgelegd. Helaas is de realiteit wel eens anders. Handel is hard, de financiële belangen zijn vaak groot. Als het zo uitkomt worden afspraken niet nagekomen of zelfs ontkend. Dan is het goed als de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

 

Daarmee komt het belang van juridische aspecten bij transacties naar voren. Deze aspecten dienen vooraf te worden vastgelegd. Als een ondernemer bij de onderhandelingen globaal weet waar hij juridisch gezien op moet letten, kan hij de transactie met een geruster hart uitvoeren. Dat geldt niet alleen voor de handel in Nederland maar feitelijk nog meer voor internationale handel.

Iedere exporttransactie is een overeenkomst, of deze nu mondeling of schriftelijk wordt aangegaan. Vaak denkt men dat een contract alleen maar een schriftelijke overeenkomst kan zijn. Ten onrechte, want een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk zijn aangegaan. De begrippen overeenkomst  en contract zijn synoniemen. Vanuit Nederlands oogpunt bestaat een exporttransactie uit de verkoop door een Nederlandse ondernemer en de koop door een ondernemer in het buitenland. Om deze overeenkomst uit te voeren heeft de exporteur de verplichting zijn product af te leveren. De importeur in het buitenland moet het product afnemen en betalen.

 

De verkoop en afzet van producten in het buitenland hoeft niet alleen te geschieden door middel van een verkoopovereenkomst met een buitenlandse ondernemer. Exporttransacties kunnen ook plaatsvinden via derden: via een handelsagent, een wederverkoper of door franchising.

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!