Kosjer-certificaat

Als afnemers in Israel zeker willen weten dat de producten die zij importeren, consumeren of verwerken voldoen aan Joodse religieuze maatstaven kan het opperrabbinaat worden gevraagd het productieproces te beoordelen. Afhankelijk van de uitkomst kan een verklaring worden afgeven dat het product ‘Kosjer’ is.

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!